Dożynki Gminne i Święto Owoców 2023 r.

Ocena 0/5

W ostatnią niedzielę 20.08.2023 r. odbyło się nasze tradycyjne Święto Owoców, będące  plenerowym festiwalem kultur lokalnych południowej Małopolski połączone w tym roku ze świętem dziękczynienia za plony rolne – Dożynkami Gminnymi. Gmina Raciechowice słynie z sadów owocowych. Dlatego też od lat organizujemy Święto Owoców, które gromadzi sadowników i gospodarzy z terenu naszej gminy oraz sąsiadujących z nami powiatów, którzy chętnie dzielą się produktami wytworzonymi z płodów ziemi oraz przepisami na tradycyjne potrawy, przetwory czy ciasta. Ponadto wystrojem stoiska przypominają nam zwyczaje i sprzęty domowe, które na co dzień były wykorzystywane jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a piękny ludowy ubiór podkreśla świąteczny charakter uroczystości. 

Oba święta odbywają się, aby podziękować Bogu i ludziom za obfitość płodów rolnych, ich różnorodność i za to, że na naszych stołach nie brakuje chleba – jego całych bochenków i okruchów, na co zwrócił uwagę podczas homilii wygłoszonej na mszy św. dziękczynnej, rozpoczynającej uroczystość, ks. Maciej Winiarski – proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach. Mszę św. odprawionej przy kościelnym ołtarzu polowym koncelebrował ks. Andrzej Madej (były wikary naszej parafii), a służył do niej nasz kleryk Paweł. 

Następnie korowód wieńców dożynkowych przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Raciechowic przeszedł na plac parkingowy przy obelisku w centrum Raciechowic, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy – Pana Wacława Żarskiego. Odczytał także przesłanie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który ustanowił Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2023 roku. Po oficjalnym powitaniu Starostowie Dożynek – Pani Jolanta Majka oraz Pan Kazimierz Łapczyński wręczyli Gospodarzowi Gminy symboliczny chleb. 

Naszą uroczystość zaszczycili parlamentarzyści w osobach: Pana Władysława Kurowskiego – Posła na Sejm RP oraz Pana Andrzeja Pająka – Senatora RP, którzy swoje słowa uznania (za trud, pracę i zaangażowanie w wyżywienie mieszkańców naszej Małej i Dużej Ojczyzny) skierowali w szczególności do rolników, sadowników, pszczelarzy i wszystkich gospodarzy oraz ich przedstawicieli zgromadzonych w kultywujących tradycje lokalne Kołach Gospodyń Wiejskich. W krótkich przemówieniach wystąpili również Pan Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pan Józef Tomal – Starosta Myślenicki. 

 

W święcie także wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Pan Rafał Kudas – Wicestarosta Myślenicki, Pani Jolanta Majka – Radna Powiatu Myślenickiego, Pan Artur Grabczyk – Burmistrz Gminy Sułkowice. W uroczystości uczestniczyli ponadto Pan Jan Marek Lenczowski – Prezes Stowarzyszenia LGD „Turystyczna Podkowa”, Pan Roman Knapik – Kierownik Myślenickiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pan Marcin Rychlicki – Przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.

 

Nie zabrakło Radnych Rady Gminy Raciechowice w osobach: Pana Roberta Żurka – Przewodniczącego, Pana Kazimierza Chmielka – Wiceprzewodniczącego, Pani Marzeny Bartosz, Pani Jadwigi Dudzik, Pana Jana Furgała, Pani Danuty Grzesik, Pana Zbigniewa Irzyka, Pani Jolanty Łaciak, Pani Anny Panek oraz Pana Włodzimierza Ślęczki, Sołtysów (Pani Marzeny Bartosz, Pani Jolanty Łaciak, Pani Elżbiety Kasprzyk, Pani Barbary Janus, pani Barbary Krzywdy, Pani Magdaleny Łukasik, Pani Jolanty Mistarz, Pani Marzeny Miklaś, Pani Anny Panek, Pani Marii Szlehuber, Pani Katarzyny Szewczyk oraz Pani Małgorzaty Woźniczki), Kół Gospodyń z terenu naszej gminy, a także gminy Łapanów, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice, Pani Małgorzaty Leśniak – pracownika naukowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Dyrektorów Gminnych Placówek Oświatowych, Przedstawicieli OSP z terenu Gminy Raciechowice, Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Raciechowice, pszczelarzy oraz artystów i twórców ludowych, rolników i sadowników, a przede wszystkim licznie zebranych mieszkańców i miłych gości.

 

Uroczystość rozpoczęła się od występów Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice, a następnie Orkiestra Dęta z Raciechowic zaprezentowała swój szeroki repertuar. Po nich nastąpiły przyśpiewki w wykonaniu KGW z Dąbia, a następnie wystąpiły KG z Raciechowic oraz KGW z Krzesławic, a także niedawno powstałej przy GOKiS w Raciechowicach kapeli „Ino Fikuśno Hulanka”. Kolejnym punktem programu były występy  Zespołów Regionalnych „Pnioki” i „Śwarni Łojce” z Kostrzy-Sadku w Gminie Jodłownik, po czym nastąpiło rozruszanie gości w rytm Zumby. Ostatnim punktem programu były występy uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I° im. Oskara Kolberga w Raciechowicach. 

 

Podczas Święta miała także miejsce wystawa prac młodych artystów z Gminy Raciechowice, m. in. malowane na płótnie Zamki Małopolski stworzonych w ramach projektu „Odkryj w sobie artystę II”, a także prezentacja prac twórców ludowych i rękodzielników oraz tradycyjnych wytworów rolniczych i kulinarnych połączona z degustacją potraw. Dzieci mogły cieszyć się z plecenia warkoczyków, ozdabiania tatuażami, malowania brokatem, piana party, dmuchańców, pop cornu, waty cukrowej, panie z ozdobienia głowy wiankiem, a wszyscy także z  kiełbasek przygotowanych mimo upału przez Druhów z OSP Dąbie.

 

Punktem kulminacyjnym było rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych z okazji Święta Owoców oraz Dożynek Gminnych, w kategoriach na: „Najpiękniejsze stoisko w stylu etnograficznym”, „Najsmaczniejsze ciasto owocowe” oraz „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. 

Wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco: 

Najpiękniejszy wieniec:

1.     KG Raciechowice

2.     KGW Dąbie

3.     KGW Czasław

 

Najsmaczniejsze i najpiękniejsze ciasto owocowe:

1.     KGW Krzesławice

2.     KGW „Prężne Gospodynie” z Grabia (Gmina Łapanów)

3.     KGW Mierzeń

 

Najpiękniejsze stoisko:

1.     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice

2.     KGW Komorniki

3.     KGW Gruszów

 

Ponadto wszyscy, którzy zgłosili swój udział w konkursach zostali nagrodzeni za udział, gdyż wszystkie wieńce były bardzo piękne, stoiska tradycyjnie przystrojone, a ciasta pyszne, a przygotowanie ich wymagało wiele wysiłku i czasu. Upominki, poza wymienionymi powyżej, otrzymały także koła i sołectwa:

1.     KGW Tarnawianki z Tarnawy (Gmina Łapanów)

2.     KGW Poznachowice Górne

3.     Sołectwo Krzyworzeka

4.     Sołectwo Kwapinka

 

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród oraz upominków od sponsorów rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy bawili się przy skocznych dźwiękach DJ Laufi. 

 

Nasze Święto odbyło się przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Patronat medialny objęli:

1.      iTV Myślenice, 

2.     Gazeta Myślenicka, 

3.     Dziennik Polski. 

 

Cała uroczystość mogła się odbyć dzięki ofiarności licznych sponsorów: 

1.     Poseł na Sejm RP – Pan Władysław Kurowski

2.     Starostwo Myślenickie

3.     Firma AKPO – konstrukcje Aluminiowe (z Zegartowic)

4.     Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 

5.     Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie

6.     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”

7.     Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raciechowicach

8.     TRASZKAN – zbiór i segregacja odpadów z Zegartowic

9.     PABLO - Producent palet z Janowic

10. RAGAR – firma remontowo-budowlana

11. TRANSTAL Bogumił Dudzik – Producent konstrukcji stalowych z Raciechowic

12. POL BRAM Iwona Dudzik – Producent bram garażowych z Raciechowic

13. EKO-FARMA Leszek Kuder – Sprzedaż artykułów ogrodniczych z Raciechowic

14. Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

A także

15. TARTAK Wiesław Rapacz z Komornik

16. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Raciechowic

17. Sklep „ELKA” z Raciechowic

18. Delikatesy Centrum z Raciechowic

19. Sklep ODIDO – Jerzy Rymarczyk z Komornik

20. Spółdzielnia Ogrodnicza „Grodzisko” z Raciechowic

21. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Raciechowice

22. Gospodarstwo Sadownicze Państwa Jolanty i Feliksa Majka

 

Część nagród została zakupiona dzięki dofinansowaniu anonimowemu.

 

 

Patronat Honorowy:

1.     Władysław Kurowski – Poseł na Sejm RP

2.     Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 

3.     Józef Tomal – Starosta Myślenicki

Organizatorzy:

Gmina Raciechowice 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Raciechowicach

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Raciechowice

 

Szczególne podziękowania składamy:

1.     Panu Andrzejowi Dudzie – za ustanowienie Patronatu Narodowego Prezydenta RP nad uroczystościami dożynkowymi w 2023 roku oraz przesłanie listu do organizatorów  i uczestników święta plonów,

2.     Patronom Honorowym:

·       Panu Władysławowi Kurowskiemu – Posłowi na Sejm RP,

·       Pani Iwonie Gibas – Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego,

·       Panu Józefowi Tomalowi – Staroście Myślenickiemu,

3.     Sponsorom za ufundowanie nagród, upominków i napoi,

4.     Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Raciechowice za pozyskanie środków i udział w organizacji Święta Owoców,

5.     Kołom Gospodyń oraz Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice za przygotowanie poczęstunku i stoisk oraz przyśpiewek,

6.     Orkiestrze Dętej z Raciechowic,

7.     Uczniom i Nauczycielom Szkoły Muzycznej I° im. Oskara Kolberga w Raciechowicach,

8.     Kapeli „Ino Fikuśno Hulanka” z Gminy Raciechowice,

9.     Pracownikom i Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach i Komornikach,

10. Członkom OSP Dąbie i Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Raciechowicach za przygotowanie techniczne

11. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z OSP Poznachowice Górne oraz młodym wolontariuszom i harcerzom za pomoc w organizacji atrakcji dla dzieci (warkoczyki, tatuaże) 

12. OSP z Tarnawy za piana party,

13. Sołtysom,

14. Panu Franciszkowi Śmigli – za przejażdżki bryczką,

15. Wszystkim Lokalnym Artystom, Pszczelarzom, Sadownikom i Gospodarzom

16. Starościnie i Staroście Dożynkowym: Pani Jolancie Majce i Panu Kazimierzowi Łapczyńskiemu,

17. Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Urzędu Gminy w Raciechowicach

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości i zaangażowanym w organizację imprezy. 

Dziękujemy także przybyłym mieszkańcom i gościom, wystawiennikom oraz występującym na scenie. Szczególne podziękowania składamy dla fundatorów nagród i upominków. Zapraszamy do wspólnej zabawy już za rok!

1 2 2a_dozynki_swieto_owocow11_FB_2 3 4 4a1_dozynki_swieto_owocow11_FB2_19 4a2_dozynki_swieto_owocow11_FB2_20 4a4_dozynki_swieto_owocow11_FB2_22 4a5_dozynki_swieto_owocow11_FB2_24 4a6_dozynki_swieto_owocow11_FB2_25 4a7_dozynki_swieto_owocow11_FB2_26 4a8_dozynki_swieto_owocow11_FB2_27 4a9_dozynki_swieto_owocow11_FB2_28 4a10_dozynki_swieto_owocow11_FB2_29 4a11_dozynki_swieto_owocow11_FB2_31 4b_dozynki_swieto_owocow11_FB_7 5 6 7 7a 8 9 10 11 13 14_dozynki_swieto_owocow11_FB2_77 14a_dozynki_swieto_owocow11_FB2_95 14a1_dozynki_swieto_owocow11_FB2_105 14b_dozynki_swieto_owocow11_FB2_85 15a1_dozynki_swieto_owocow11_FB2_42 15a2_dozynki_swieto_owocow11_FB2_43 15a4_dozynki_swieto_owocow11_FB2_45 15a6_dozynki_swieto_owocow11_FB2_49 15a7_dozynki_swieto_owocow11_FB2_51 15a8_dozynki_swieto_owocow11_FB2_53 15a9_dozynki_swieto_owocow11_FB2_54 15a10_dozynki_swieto_owocow11_FB2_55 15a11dozynki_swieto_owocow11_FB2_58 15a12_dozynki_swieto_owocow11_FB2_88 15a13_dozynki_swieto_owocow11_FB2_44 15a14_dozynki_swieto_owocow11_FB2_82 16 16a_dozynki_swieto_owocow11_FB2_159 16b_dozynki_swieto_owocow11_FB2_120 16c_dozynki_swieto_owocow11_FB2_122 17 19 21 23 24 25_dozynki_swieto_owocow11_FB2_108 28 29a_dozynki_swieto_owocow11_FB2_73 30 30a_dozynki_swieto_owocow11_FB2_156 31_dozynki_swieto_owocow11_FB2_161 32_dozynki_swieto_owocow11_FB2_163 33_dozynki_swieto_owocow11_FB2_176 34_dozynki_swieto_owocow11_FB2_165 35_dozynki_swieto_owocow11_FB2_185 36_dozynki_swieto_owocow11_FB2_169 37_dozynki_swieto_owocow11_FB2_171 38_dozynki_swieto_owocow11_FB2_174 39_dozynki_swieto_owocow11_FB2_181 40_dozynki_swieto_owocow11_FB2_182 41_dozynki_swieto_owocow11_FB2_186 42_dozynki_swieto_owocow11_FB2_187 43_dozynki_swieto_owocow11_FB2_188 51 54 57 58dozynki_swieto_owocow11_FB2_61 59_dozynki_swieto_owocow11_FB2_66 60_dozynki_swieto_owocow11_FB2_71 61_dozynki_swieto_owocow11_FB2_74 62_dozynki_swieto_owocow11_FB2_89 63_dozynki_swieto_owocow11_FB2_101 64_dozynki_swieto_owocow11_FB2_102 65_dozynki_swieto_owocow11_FB2_107_1 66_dozynki_swieto_owocow11_FB2_151
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.