Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Raciechowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.raciechowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Furtak, administrator@raciechowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 37 25 231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Raciechowicach

Budynek Urzędu Gminy w Raciechowicach, ma siedzibę pod adresem, 32 – 415 Raciechowice 277. 

Budynek trzykondygnacyjny ( podziemie, parter, I piętro), bez windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Obsługa w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Pracownikiem posługujących się językiem migowym jest Pani Danuta Mistarz.  Kontakt:  Raciechowice 277, pok. 214, e-mail: danuta.mistarz@raciechowice.pl

Teren wokół budynku
Przed budynkiem znajduje się parking na którym znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (oznaczony znakiem informacyjnym pionowym), wyłożony kostka brukową bez wybojów umożliwiający swobodne poruszanie się.  Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (miejsce oznaczone znakami poziomymi). Z parkingu do budynku urzędu prowadzi droga dojazdowa i chodnik (krawężnik do wysokości ok.10 cm)

Wejście do budynku
Do budynku prowadzi 1 wejście. Usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej i chodnika. Wejście do budynku możliwe jest schodami oraz podjazdem dla wózków znajdującym się przy schodach. Na podjeździe zastosowane są poręcze po obu stronach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście oświetlone. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się dzwonek pozwalający przywołać osobę z obsługi bezpośredniej petenta. Strefa wejścia przed drzwiami głównymi szeroka, umożliwiająca swobodne poruszanie się i koncetrowanie osób. Wejście zadaszone. Drzwi przeszklone, szerokie umożliwiające swobodne wejście, otwierane na klamkę (naklejki w postaci strzałek kontrastowe/odblaskowe, drzwi bez siłowników). W przedsionku za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne drzwi – przeszklone, otwierane ręcznie (naklejki w postaci strzałek kontrastowe/odblaskowe, drzwi bez siłowników).

Parter budynku
Na parterze znajduje się szeroki hol, punkt informacyjny/ dziennik podawczy, sekretariat, 5 pomieszczeń biurowych, wc. 
Hol – szeroki, znajduje się tu ławka dla oczekujących, tablica informacyjna (wizualna), stanowisko do obsługi bezpośredniej w tym osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnych.
Punkt informacyjny – punkt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych, za przeszklonymi drzwiami. Drzwi szerokie, przeszklone, bez progowe. W punkcie tym można uzyskać informacje głosowe o możliwości załatwienia sprawy w urzędzie. 
WC – w pomieszczeniu znajdują się 2 kabiny w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Drzwi szerokie, otwierane na klamkę, bez progowe. Na podłodze gres, na ścianach płytki ceramiczne szkliwione. 
Pomieszczenia biurowe – na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych, brak progów, drzwi otwierane na klamkę. 1 biuro znajduję się za holem i przeszklonymi drzwiami. 

Wszystkie pomieszczenia oznaczone tabliczkami (przy drzwiach) – tabliczki w kontrastowych kolorach (brak alfabetu Braill”a, brak wypukłych liter).
Hol, pomieszczenia biurowe oświetlone, ściany pomalowane w jasnym beżowym kolorze, na podłodze wykładzina wywinięta na ścianę (brak kontrastowych kolorów). 

Klatka schodowa
Klatka schodowa znajdująca się za przeszklonymi drzwiami z holu stanowi otwartą przestrzeń gdzie schody prowadzą na 1 piętro budynku oraz do poziomu -1. Schody wyłożone gresem nieszkliwionym w beżowym kolorze. Stopnie antypoślizgowe. Na klatce zainstalowana poręcz z jednej strony. Brak oznaczeń stopni w kontrastowym kolorze. Klatka schodowa dobrze oświetlona. Brak ułatwień do pokonywania schodów. 

I piętro
Na pierwszym piętrze znajduje się korytarz główny, pomieszczenia biurowe, magazyn, zaplecze sanitarne, serwerownia.
Korytarz główny, bez przeszkód architektonicznych. Ściany pomalowane w kolorze beżowym, na podłodze wykładzina wywinięta na ścianę (brak kontrastowych kolorów). 
Przy drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne  wraz z numerem pomieszczenia. 
Do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą drzwi otwierane na klamkę. WC oznaczone. 

Poziom -1
Do poziomu -1 prowadzi klatka schodowa. Schody wyłożone gresem nieszkliwionym w kolorze beżowym. Stopnie antypoślizgowe, poręcz z jednej strony. 
Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia techniczne (kotłownia) archiwum gminy i jednostek podległych, sala obrad/ konferencyjna. 

 


 

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY RACIECHOWICE

§1.
WSTĘP

1. Urząd Gminy Raciechowice, zwany dalej „Urzędem", zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
2. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób niepełnosprawnych.

§2.
UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

1. Wejście do budynków Urzędu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych -w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Do wejścia prowadzi  podjazd dla wózków inwalidzkich, przy drzwiach głównych znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy.
3. Wyznaczeni pracownicy do obsługi osób niepełnosprawnych dla Urzędu:
a) pracownik obsługujący Dziennik Podawczy,
b) koordynator ds. dostępności

§3.
ETAPY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z klientem.
2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje pracownika  komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.
3. Kierownicy Referatów a w przypadku samodzielnych stanowisk pracy Sekretarz Gminy, wyznaczają spośród podległych im pracowników osobę, która udziela osobie niepełnosprawnej pomocy w dotarciu do miejsca obsługi, w razie takiej konieczności udaje się do niepełnosprawnego klienta i realizuje sprawę na parterze budynku w holu głównym, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku Urzędu.

§4.
OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
3. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
4. Urząd dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym.
5. Pracownikiem posługujących się językiem migowym jest Pani Danuta Mistarz tel. 12 37 25 214

§5.
DOSTĘP DO ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

1. Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
2. Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu, załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
3. W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą faxu, e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej telefonicznie) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 5 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
5. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:
a) e-mail: wojt@raciechowice.pl
b) fax: 12 37 25 200
c) tel. 412 37 25 203
d) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Raciechowice, 32 – 415 Raciechowice 277,
e) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§6.
OBIEG WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2, składany przez osobę uprawnioną, po rejestracji na Dzienniku Podawczym przekazywany jest do Kierownika Referatu lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy.
2. Jeżeli treść wniosku wskazuje, że pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym może okazać się niewystarczająca lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Urzędu, Kierownik Referatu lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy przekazuje wniosek świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym kwalifikacje wnioskowane przez uprawnionego do akceptacji Sekretarza Gminy.
3. Po akceptacji, Referat Organizacyjny podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym kwalifikacje wnioskowane przez uprawnionego.

§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.