Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gmina

Historia

POŁOŻENIE

RACIECHOWICE: woj. /małopolskie/
Powierzchnia gminy: 61 km2
Ludność gminy: 6,0 tys. osób
Gęstość zaludnienia: 94 os./km2
Odległość gminy od Krakowa: 40 km
od Katowic: 100 km
Najbliższe lotnisko: Balice w Krakowie
Stopień zalesienia obszaru: 26,3%
Gęstość sieci drogowej: 1,12 km/km2

 

 

Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. „obszaru ekologicznego zagrożenia”. Podstawowe funkcje Gminy to rolnictwo, turystyka oraz wypoczynek.

W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

Gmina Raciechowice le6y na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego, na granicy dwóch makroregionów: Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidu Zachodniego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2. A6 64% powierzchni gminy (38,85 km2) stanowia u6ytki rolne, 28% stanowia lasy i zadrzewienia (16,94 km2), tylko 5% to grunty zurbanizowane i zabudowane ( 3,15 km2), 2,4% to nieużytki (1,66 km2) oraz 0,6% to wody (0,4 km2).

 

  Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby – są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji „zdrowej żywności” i agroturystyki.

  Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. Wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,4%. W gminie jest zarejestrowanych 388 bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w wieku 18-24 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 100% ogólnej liczby przedsiębiorstw. 84% to zakłady prywatne.

 

 

 

 

PARAFIE


 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach

32-415 Raciechowice 23, tel. (12) 271-50-09

Nr konta parafii: 84 8602 0000 0000 0015 2640 0001

Msze Święte:

Niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:30, 16:00
Kaplica w Glichowie: 10:15

Dni powszednie: 6:30, 18:00 (od X do IV – 17:00)
W Glichowie: czwartki 19:00 (X – IV 18:00)

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Gruszowie

tel. (12) 271-62-03

Msze Święte:

W niedziele i święta: 8:00, 11:00, 15:00

Dni powszednie: 7:00 (wtorki, czwartki),
19:00 (poniedziałki, środy, piątki – w sezonie letnim)


 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie robót budowlanych przy zabytku dotowanym

ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie wyboru ofert/

Szczegółowe informacje do pobrania

Ogłoszenie o zawarciu umowy  

 

 

ZABYTKI

Figura św. Floriana odnowiona

Warto poinformować, że staraniem Stowarzyszenia „Raciechowice 2005” z zaangażowaniem środków finansowych otrzymanych z bezzwrotnego grantu od Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja z Warszawy w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich została odnowiona figura św. Floriana obrębie dworu w Mierzniu. Figura pochodzi prawdopodobnie z I połowy XIX wieku. We frontowej ścianie postumentu znajduje się napis „Odnowiono / R.P. 1896”. Figura z racji swojego wieku mocno nadgryziona zębem czasu (utrącona głowa posagu) wymagała przeprowadzenia pełnej konserwacji. Prace na przełomie lipca i sierpnia br. zostały wykonane przez doświadczonych renowatorów pod nadzorem konserwatora zabytków. Na renowację czekaja kolejne zabytki na terenie gminy Raciechowice.

 

Dwór w Raciechowicach

Dwór z II. poł. XVlll w.; na planie prostokąta, konstrukcji zrębowej, potynkowany, nakryty dachem polskim z lukarnami. Zbudowany został w 1760 r., na planie wydłużonego prostokąta z wnętrzem o dwóch traktach rozdzielonych korytarzykiem. W środkowej części elewacji frontowej znajduje się niewielki ryzalit związany z facjatą w dachu. W trójkątnym szczycie facjaty umieszczone są herby Leliwa i Nowina, dawnych właścicieli Raciechowic. Pierwotnie nad wejściem znajdował się rokokowy kartusz z fragmentem wiersza Jana Kochanowskiego i datą budowy dworu (obecnie w Muzeum Regionalnym w Myślenicach). W sieni zachowany jest murowany kominek z XVIII w.

 

Dwór w Bojańczycach

Budynek dworu zbudowany ok. 1850 r. Założony na rzucie prostokąta, murowany, parterowy, 7-osiowy, nakryty dachem dwuspadowym, ze szczytami odciętymi okapem. Pokrycie ceramiczne z dachówki. Od frontu portyk wsparty na czterech kolumnach. Obok dworu, pod starą lipą, usytuowana jest kapliczka murowana z ok. 1850 r. Czterościenna, zwężająca się ku górze dwoma uskokami. W kapliczce znajduje się żeliwny krzyż z Chrystusem.

 

Dwór w Komornikach

Budynek dworu klasycystyczny, murowany, parterowy, podpiwniczony. Założony na rzucie prostokąta, dwutraktowy. Od frontu ganeczek z czterema kamiennymi kolumnami i trójkątnym frontem. Dach czterospadowy kryty dachówką. Obok dworu pozostałości założenia parkowego.

 

Dwór w Mierzniu

Budynek dworu z przełomu XVIII i XIX wieku, murowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, dwutraktowy, z dachem czterospadowym, krytym dachówką, tynkowany. Do elewacji frontowej dostawiony portyk na czterech kolumnach.

 

Dwór w Czasławiu

Budynek dworu założony na rzucie wydłużonego prostokąta, murowany, dwukondygnacjowy, nakryty dachem naczółkowym. Na elewacji od strony podjazdu, na osi niesymetrycznie w stosunku do całości umieszczonego wejścia – drewniana, przeszklona weranda, wsparta na drewnianych kolumnach. Elewacja ogrodowa ożywiona dwoma drewnianymi gankami, nakrytymi daszkami dwuspadowymi, wspartymi na drewnianych, snycersko opracowanych filarkach.

 

Dwór w Dąbiu

Budynek dworu zbudowany ok. 1850 r. drewniany, konstrukcji zrębowej, założony na rzucie prostokąta, parterowy, podpiwniczony. Przy elewacji frontowej portyk z parzystymi kolumnami.

 

Kościół w Raciechowicach

Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Starszego i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 r.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej; cenne wyposażenie rokokowe z XVIII w. Kościół oszalowany, pokryty gontami. Od zachodu do nawy dostawiona kruchta z piętrem dzwonowym. Do ściany prezbiterium dobudowana drewniana kapliczka z krucyfiksem z XVIII w. Od strony północnej zachowała się część sobót. Stropy i ściany kościoła pokryte polichromią z 1. ćwierci XX w. Ołtarze wykonane zapewne przez Piotra Korneckiego, snycerza i rzeźbiarza, pracującego także w kościołach w Bochni, Zakliczynie i Gdowie. W ołtarzu głównym m.in. obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ołtarzu bocznym obrazy św. Sebastiana i św. Jakuba, a w prawym Św. Rodziny i św. Teresy. z XVIII w. Rokokowa ambona, barokowa chrzcielnica i kropielnica z XVIII w.

 

Kościół w Gruszowie

Kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów z I. poł. XVl w.; konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty gontami i blachą; wyposażenie gł. z XVIII-XIX w Kościół późnogotycki, jednonawowy. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym dachem wielopołaciowym z sygnaturką z latarnią. Od zachodu przy nawie znajduje się prostokątna wieża z nadwieszoną izbicą, nakryta blaszanym daszkiem namiotowym. Wyposażenie kościoła: – eklektyczny ołtarz główny z figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz świętych Filipa i Andrzeja Apostołów. – późnobarokowe ołtarze boczne . Znajdują się w nich m.in. XVIII-wieczne obrazy świętych: w prawym Mikołaja, w lewym Erazma. – późnorenesansowe tabernakulum z XVII w., z postacią Chrystusa Salwatora. – obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII w. – neobarokowa ambona z XIX w., – malowane stacje Drogi Krzyżowej z XVIII/XIX w. – późnobarokowy krucyfiks.

 

Pustelnia z kaplicą w Krzesławicach Podkamieniu

Pustelnia Św. Benedykta z 1886 r. Budynki pustelni: kaplica i dom oraz kapliczka wzniesione przez A. Rapa i J. Jarzębińskiego. Kaplica jest budynkiem drewnianym, w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem od południa. Ściany z desek układanych pionowo na styk i ozdobionych listwami. Dach dwuspadowy, z wieżyczką z latarnią, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Wnętrze nakrywa sklepienie pozorne kolebkowe. Wewnątrz dwie Stacje Drogi Krzyżowej z 1886 r., ołtarzyk z 1886 r. i szafka z woskową figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. Dom pustelnika drewniany na planie prostokąta, parterowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany, nakryty dachem dwuspadowym. Drewniana kapliczka obok pustelni, w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, nakryta daszkiem dwuspadowym z wieżyczką. We wnętrzu ołtarzyk z oleodrukiem Matki Boskiej oraz drewniany krucyfiks.

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.