Gmina Raciechowice
Powróć do: 2019

Obwieszczenie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi”

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciechowice z dnia 6 listopada 2019 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi”

Na podstawie Uchwały NR IX/97/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 października 2019 roku szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 1. Przedmiot konsultacji: projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Raciechowice
  z organizacjami pozarządowymi”
 2. 2. Termin konsultacji: od dnia 7 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2019 roku.
 3. Forma konsultacji:
 • wypełnienie i złożenie formularza, zawierającego pisemne uwagi, opinie i wnioski,
 1. 4. Treść projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi”, druk formularza do konsultacji dostępny jest:
 • w Biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu,
 • na stronie internetowej Gminy Raciechowice – zakładka „Konsultacje społeczne 2019”
 1. Wypełnione formularze można składać:
 • w Urzędzie Gminy Raciechowice – Dziennik Podawczy –  w godzinach pracy Urzędu,
 • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: halina.adamska@raciechowice.pl
 • poprzez przesłanie na adres: Urząd Gminy Raciechowice, Raciechowice 277,

32-415 Raciechowice (liczy się data stempla pocztowego!),

 1. 6. Termin składania formularzy: do dnia 20 listopada 2019 roku.
 2. Wyniki konsultacji w sprawie projektu mają charakter opiniodawczy dla Rady Gminy Raciechowice.

Pliki do pobrania:

Projekt-programu-współpracy-z-ngo.pdf
Format: pdf, 513.12 kB
Formularz-zgłaszania-uwag.docx
Format: docx, 10.77 kB