Gmina Raciechowice
Powróć do: 2019

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Dzikowy Skarb" na terenie gminy Raciechowice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciechowice z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami, grupami społeczno-zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Dzikowy Skarb” na terenie Gminy Raciechowice.

Na podstawie Uchwały NR VI/54/2019 Rady Gminy Raciechowice z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Dzikowy Skarb” na terenie Gminy Raciechowice, ogłaszam konsultacje społeczne.

 1. Przedmiot konsultacjiprojekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Dzikowy Skarb” na terenie Gminy Raciechowice.
 2. Termin konsultacji: od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku.
 3. Forma konsultacji:
 • wypełnienie i złożenie formularza, zawierającego pisemne uwagi, opinie i wnioski,
 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Raciechowicach nr 197 w dniu 25 lipca 2019 roku o godz. 17.00.
 1. Treść projektu uchwały, druk formularza do konsultacji dostępna jest:
 • w Biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30,
 • na stronie internetowej Gminy Raciechowice – zakładka „Konsultacje społeczne”
 1. Wypełnione formularze można składać:
 • w Urzędzie Gminy Raciechowice – Dziennik Podawczy –  w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30,
 • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: mariusz.undas@raciechowice.pl,
 • poprzez przesłanie na adres: Urząd Gminy Raciechowice, Raciechowice 277,

32-415 Raciechowice (liczy się data stempla pocztowego!),

 • złożenie formularza na spotkaniu konsultacyjnym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w dniu 25 lipca 2019 roku o godz. 17:00.
 1. Termin składania formularzy: do dnia 25 lipca 2019 roku.
 2. Wyniki konsultacji w sprawie projektu mają charakter opiniodawczy dla Rady Gminy Raciechowice.

Załączniki:

Pliki do pobrania:

Formularz-do-konsultacji.doc
Format: doc, 45 kB
UchwałaVI_2019.pdf
Format: pdf, 1.69 MB