Gmina Raciechowice
Powróć do: PROJEKTY PL

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 tablica__budżet__państwa__90_60_(1) 

Remont drogi gminnej Dąbie – Bukownik  540502K w gminie Raciechowice w kilometrażu 0+000 0+800

DOFINANSOWANIE 191 720,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 348 582,00 zł

Gmina Raciechowice realizuje projekt pn. ,,Remont drogi gminnej Dąbie – Bukownik  540502K w gminie Raciechowice w kilometrażu 0+000 0+800”. Inwestycja ta obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Dąbie od ronda zlokalizowanego na drodze powiatowej P1961K, jak również odtworzenie poboczy z tłucznia oraz odmulenie rowów przydrożnych w celu polepszenia odprowadzenia z pasa jezdni wód opadowych. Remont drogi gminnej nr 540502K w miejscowości Dąbie będzie miał pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków drogowych. Nowa jezdnia o jednolitej szerokości pasa drogowego oraz utwardzone pobocza z tłucznia poprawią komfort użytkowania drogi zarówno przez kierowców, jak również przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, którzy będą mogli poruszać się utwardzonymi poboczami.

 Dąbie_-_Bukownik_2  gruszow  

Remont drogi gminnej Gruszów za Las 540504K  w gminie Raciechowice w kilometrażu 0+700 -  1+439

DOFINANSOWANIE 183 024,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 332 771,70 zł

Gmina Raciechowice realizuje projekt pn. ,,Remont drogi gminnej Gruszów za Las 540504K  w gminie Raciechowice w kilometrażu 0+700 - 1+439”. Inwestycja ta obejmuje remont drogi gminnej w postaci nowej nakładki asfaltowej w miejscowości Gruszów, jak również odtworzenie poboczy z tłucznia oraz odmulenie rowów przydrożnych w celu polepszenia odprowadzenia z pasa jezdni wód opadowych. Remont drogi gminnej nr 540504K w miejscowości Gruszów będzie miał pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków drogowych. Nowa jezdnia o jednolitej szerokości pasa drogowego oraz utwardzone pobocza z tłucznia poprawią komfort użytkowania drogi zarówno przez kierowców, jak również przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, którzy będą mogli poruszać się utwardzonymi poboczami.

 Gruszów_za_Las_2