Gmina Raciechowice
Powróć do: Urząd

Rachunki Bankowe

Opłaty i podatki z tytułu:

  • opłaty skarbowej,
  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
  • opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłata za udostępnienie danych jednostkowych z gminnego zbioru meldunkowego,
  • opłata za podanie o wymeldowanie administracyjne,
  • opłata za zaświadczenie o pobycie stałym,
  • itp.

należy wpłacać na nr konta:
Bank Spółdzielczy Dobczyce, 09 8602 0000 0000 0000 2440 0001

Opłaty z tytułu:

  • wpłaty wadium

należy wpłacać na nr konta:
Bank Spółdzielczy Dobczyce, 68 8602 0000 0000 0000 2440 0006