Gmina Raciechowice
Powróć do: Urząd

Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”). Poniżej znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Raciechowicach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Raciechowicach

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Urząd Gminy w Raciechowicach informuje, iż wszelkie udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Raciechowicach. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adresem poczty elektronicznej: wojt@raciechowice.pl lub pod nr telefonu: 12 37 25 203.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Skowron. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl

Przetwarzanie danych jest wymogiem nałożonym przez ustawę. Dane te przetwarzane będą przez okres realizacji zadań przez administratora, który wynika z przepisów prawa i decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach.

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy administratora. W zakresie przewidzianym w przepisach prawa mogą nimi być także organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne oraz – w szczególnych przypadkach ściśle określonych w treści umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – pracownicy firm dostarczających oprogramowanie komputerowe, niezbędne do prawidłowej pracy Urzędu Gminy w Raciechowicach.

W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.