Gmina Raciechowice
Powróć do: Na skróty

Ekodoradca

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lista kotłów podlegająca dofinansowaniu:
http://swiatoze.pl/katalogkotlow/
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

PRZYDATNE LINKI:

UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

 

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR

 

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu

 

Jakość powietrza w małopolsce:

Załączniki