Gmina Raciechowice

UWAGA!!! Ważny apel

Ocena 0/5

Szanowni mieszkańcy, 
W związku z coraz częstszymi skargami mieszkańców dotyczącymi wałęsających się, niejednokrotnie agresywnych psów na terenie naszej gminy, Urząd Gminy Raciechowice zwraca się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi.
Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli , a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. 

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa. 

 

Rozdział 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raciechowice doprecyzowuje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Nie przestrzeganie powyżej wymienionych zasad będzie zgłaszane na policję. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń § 1 i 2. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany a w przypadku, gdy zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

 

Właściciele psów powinni mieć również świadomość, że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (art.431), w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo.

Przypominamy również, że właściciele mają obowiązek zapewnić psu pomieszczenie chroniące je przed zimnem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody oraz zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności