Gmina Raciechowice

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

2023 rok

Tytuł artykułu Data dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 27.02.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Poznachowice Górne"

27-02-2023

>> ZAWIADOMIENIE w sprawie: "Budowa in instalacji do wytwarzania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby wraz z infrastrukturą"

27-02-2023

>> ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa instalacji do wytwarzania organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

27-02-2023

>> DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Poznachowice Górne"

27-02-2023

>> OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Poznachowice Górne"

27-02-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Poznachowice Górne"

30-01-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPA"

10-01-2023

>> OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa nowej linii kolejowej nr 622 Podłęże R401 - Tymbark na odcinku G Gdów - Szczyrzyc"

03-01-2023

>>> Pozostałe lata