Gmina Raciechowice

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

2023 rok

Tytuł artykułu Data dokumentu

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Obiekty infrastruktury technicznej - Rozbudowa sieci wodociągowej ø 110 mm PE oraz ø 90 mm PE w miejscowości Dąbie"

27-03-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 435/6, 436, 437 w miejscowości Czasław, gm. Raciechowice"

24-03-2023

>> Decyzja Nr 19/22 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

17-03-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej MSL7130A"

06-03-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4500 mb wraz pompownią ścieków sanitarnych i kablem zasilającym pompownię oraz zbiornikiem technologiczno-retencyjnym w miejscowości Poznachowice Górne"

22-02-2023

>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Obiekty infrastruktury technicznej - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn Ø90PE o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa w miejscowości Krzesławice"

21-02-2023

>> DECYZJA Nr 15/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kablowej oraz sieci napowietrznej SN"

20-02-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Obiekty infrastruktury technicznej - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63P, Ø90PE o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa w miejscowości Krzesławice" 20-02-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 450 mb wraz z pompownią ścieków sanitarnych..." 14-04-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Kwapinka" 24-04-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE o ciśnienia roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Krzyworzeka" 11-05-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Czasławiu" 23-05-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zegartowicach wraz z wymianą odcinka instalacji kanalizacyjnej" 23-05-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzesławicach" 23-05-2023
>> Decyzja Nr 22/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 25-05-2023
>> ZAWIADOMIWNIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Krzyworzeka o dł. ok 100 mb" 12-06-2023
>> ZAWIADOMIWNIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Raciechowice o dł. ok. 142 mb" 12-06-2023
>> ZAWIADOMIWNIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 o średnicy dn 90 o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Krzyworzeka o dł. ok 156 mb" 12-06-2023
>> Decyzja Nr 81/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15-06-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 o średnicy dn 90 o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Czasław gmina Raciechowice na dz. nr 587/2, 571/3, 571/4, 575, 577/4, 577/3, 577/2, 579/2, 579/1, 580/2, 586, 600, 588/4, 588/11, 559, 589/28, 589/30, 568/2, 567, 569, 557, 564, 559, 565/4, 570/4 w celu zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Czasław dz. nr. 568/2, 586, 589/31, 557, 570/4, 565/4 o dł. ok 1141,5 mb" 21-06-2023
>> ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w miejscowości Raciechowice o dł. ok. 16 mb" 21-06-2023
>> Decyzja Nr 04/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24-06-2023

>>> Pozostałe lata