Gmina Raciechowice
Powróć do: Samorząd

Zarządzenia Wójta Gminy

2023 rok
Tytuł zarządzenia Numer Data zarządzenia
>> Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Raciechowice 1 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 2 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 2/A/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 2A 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 3 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań przetargowych 4 05-01-2023
>> Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciechowice 5 11-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6 11-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/A/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 6A 17-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/B/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 6B 17-01-2023
>> Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie: w celu powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach 7 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 8 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 9 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Raciechowicach 10 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie: ogłoszenia stanu zagrożenia dla mieszkańców w wyniku intensywnych opadów śniegu na terenie Gminy Raciechowice 11 21-01-2023
>> Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 12 23-01-2023
>> Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 13 23-01-2023
>> Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Raciechowicach oraz określenia jego składu, organizacji, miejsca i trybu pracy 14 24-01-2023
>> Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Raciechowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach 15 24-01-2023
>> Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie: wykazu lokali przeznaczonych do użyczenia 16 25-01-2023
>> Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie: odwołania stanu zagrożenia dla mieszkańców na terenie Gminy Raciechowice 17 25-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18 26-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 18A 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 18 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 19 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 19/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 19A 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie: wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Raciechowice 20 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 21 01-02-2023
>> Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 22 01-02-2023
>> Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raciechowice 23 07-02-2023
>> Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym. 24 09-02-2023
>> Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach na rok 2023 25 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 26 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 27 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 28 15-02-2023
>> Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 29 15-02-2023
>> Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 30 23-02-2023
>> Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 31 23-02-2023
>> Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 w związku z Uchwałą Nr XLV/341/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku 32 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 33 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 34 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciechowice 35 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 36 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie: składu osobowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej 38 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Raciechowicach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 39 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach 40 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Sali widowiskowej w miejscowości Raciechowice" 41 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 42 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 43 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Raciechowice 44 07-03-2023
>> Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki" realizowanego w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika w Komornikach" 45 08-03-2023
>> Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 46 08-03-2023
>> Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego ruchu pojazdów na drodze nr 200 w Poznachowicach Górnych 47 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 48 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 49 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 52 20-03-2023
>> Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach 57 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Raciechowice oraz Prezesa PUK 58 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciechowice 59 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postepowania: "Budowa sieci wodociągowej Czasław - Burdele" 60 29-03-2023
>> Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie 63 05-04-2023
>> Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 66 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 69/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 69 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 69/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 69A 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 70 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 71 21-04-2023
>> Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 72 21-04-2023
>> Zarządzenie Nr 73/2023 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach 73 24-04-2023
>> Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 76 26-04-2023
>> Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 77 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 78 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu mienia będącego w dyspozycji Gminy Raciechowice, które może być udostępnione organizacjom pozarządowym na peryferyjnych zasadach, na potrzeby realizowanych przez nie działań 80 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 81/2023 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 81 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 81/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 81A 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 81/B/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 81B 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Poznachowicach Górnych" 82 05-05-2023
>> Zarządzenie Nr 83/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 83 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 84/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 84 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 85/2023 W sprawie: decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 85 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 86/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postepowania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciechowicach" 86 16-05-2023
>> Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 89 22-05-2023
>> Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 90 22-05-2023
>> Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach 91 23-05-2023
>> Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych, przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, uczniów publicznych szkół podstawowych oraz wskaźnika zwiększającego 92 23-05-2023
>> Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 93 26-05-2023
>> Zarządzenie Nr 94/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 94 26-05-2023
>> Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach" 101 12-06-2023
>> Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzesławicach 102 14-06-2023
Pozostałe lata...