Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
15°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Samorząd

Zarządzenia Wójta Gminy

2023 rok
Tytuł zarządzenia Numer Data zarządzenia
>> Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Raciechowice 1 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 2 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 2/A/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 2A 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 3 02-01-2023
>> Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań przetargowych 4 05-01-2023
>> Zarządzenie Nr 5/2023 w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciechowice 5 11-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/2023 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 6 11-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/A/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 6A 17-01-2023
>> Zarządzenie Nr 6/B/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 6B 17-01-2023
>> Zarządzenie Nr 7/2023 w sprawie: w celu powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach 7 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 8/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 8 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 9 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 10/2023 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Raciechowicach 10 18-01-2023
>> Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie: ogłoszenia stanu zagrożenia dla mieszkańców w wyniku intensywnych opadów śniegu na terenie Gminy Raciechowice 11 21-01-2023
>> Zarządzenie Nr 12/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 12 23-01-2023
>> Zarządzenie Nr 13/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 13 23-01-2023
>> Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Raciechowicach oraz określenia jego składu, organizacji, miejsca i trybu pracy 14 24-01-2023
>> Zarządzenie Nr 15/2023 w sprawie: ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Raciechowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach 15 24-01-2023
>> Zarządzenie Nr 16/2023 w sprawie: wykazu lokali przeznaczonych do użyczenia 16 25-01-2023
>> Zarządzenie Nr 17/2023 w sprawie: odwołania stanu zagrożenia dla mieszkańców na terenie Gminy Raciechowice 17 25-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18 26-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 18A 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 18 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 19 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 19/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 19A 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 20/2023 w sprawie: wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Gminy Raciechowice 20 27-01-2023
>> Zarządzenie Nr 21/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 21 01-02-2023
>> Zarządzenie Nr 22/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 22 01-02-2023
>> Zarządzenie Nr 23/2023 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raciechowice 23 07-02-2023
>> Zarządzenie Nr 24/2023 w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raciechowice jest organem prowadzącym. 24 09-02-2023
>> Zarządzenie Nr 25/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach na rok 2023 25 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 26 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 27/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 27 10-02-2023
>> Zarządzenie Nr 28/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 28 15-02-2023
>> Zarządzenie Nr 29/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 29 15-02-2023
>> Zarządzenie Nr 30/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 30 23-02-2023
>> Zarządzenie Nr 31/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 31 23-02-2023
>> Zarządzenie Nr 32/2023 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 w związku z Uchwałą Nr XLV/341/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku 32 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 33/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 33 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 34/2023 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 34 28-02-2023
>> Zarządzenie Nr 35/2023 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raciechowice 35 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 36/2023 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 36 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 37/2023 w sprawie: składu osobowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 38/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej 38 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 39/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Raciechowicach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu 39 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 40/2023 w sprawie udzielenia upoważnień Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach 40 01-03-2023
>> Zarządzenie Nr 41/2023 w sprawie powołania komisji w celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Sali widowiskowej w miejscowości Raciechowice" 41 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 42/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 42 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 43/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 43 06-03-2023
>> Zarządzenie Nr 44/2023 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Raciechowice 44 07-03-2023
>> Zarządzenie Nr 45/2023 w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr K1961 Łapanów - Kępanów - Komorniki od km 3+065 do km 3+983 w miejscowości Komorniki" realizowanego w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika w Komornikach" 45 08-03-2023
>> Zarządzenie Nr 46/2023 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 46 08-03-2023
>> Zarządzenie Nr 47/2023 w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego ruchu pojazdów na drodze nr 200 w Poznachowicach Górnych 47 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 48/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 48 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 49/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 49 14-03-2023
>> Zarządzenie Nr 52/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 52 20-03-2023
>> Zarządzenie Nr 57/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach 57 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 58/2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Raciechowice oraz Prezesa PUK 58 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 59/2023 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciechowice 59 27-03-2023
>> Zarządzenie Nr 60/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postepowania: "Budowa sieci wodociągowej Czasław - Burdele" 60 29-03-2023
>> Zarządzenie Nr 63/2023 w sprawie wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie 63 05-04-2023
>> Zarządzenie Nr 66/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 66 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 69/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 69 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 69/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 69A 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 70/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 70 13-04-2023
>> Zarządzenie Nr 71/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 71 21-04-2023
>> Zarządzenie Nr 72/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 72 21-04-2023
>> Zarządzenie Nr 73/2023 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Raciechowicach 73 24-04-2023
>> Zarządzenie Nr 76/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 76 26-04-2023
>> Zarządzenie Nr 77/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 77 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 78 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu mienia będącego w dyspozycji Gminy Raciechowice, które może być udostępnione organizacjom pozarządowym na peryferyjnych zasadach, na potrzeby realizowanych przez nie działań 80 27-04-2023
>> Zarządzenie Nr 81/2023 w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 81 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 81/A/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 81A 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 81/B/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 81B 04-05-2023
>> Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Poznachowicach Górnych" 82 05-05-2023
>> Zarządzenie Nr 83/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 83 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 84/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 84 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 85/2023 W sprawie: decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 85 10-05-2023
>> Zarządzenie Nr 86/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postepowania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciechowicach" 86 16-05-2023
>> Zarządzenie Nr 89/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 89 22-05-2023
>> Zarządzenie Nr 90/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 90 22-05-2023
>> Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach 91 23-05-2023
>> Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych, przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, uczniów publicznych szkół podstawowych oraz wskaźnika zwiększającego 92 23-05-2023
>> Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 oraz zmiany zarządzenia dotyczącego uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2023 rok 93 26-05-2023
>> Zarządzenie Nr 94/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Raciechowice na rok 2023 94 26-05-2023
>> Zarządzenie Nr 101/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowania: "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach" 101 12-06-2023
>> Zarządzenie Nr 102/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzesławicach 102 14-06-2023
Pozostałe lata...
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.