Gmina Raciechowice
Powróć do: Na skróty

Pomoc Ukrainie - zbiór Informacji


Zbiórki na terenie Gminy Raciechowice

Wójt Gminy Raciechowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ogłasza zbiórkę środków opatrunkowych, środków higieny osobistej koców i śpiworów.

Zbiórka odbywa się od 28.02.2022 (poniedziałku) do 03.03.2022 (czwartku)

 

Kontakt do koordynatora zbiórki:

Andrzej Kobiałka - kom. 603 370 755

 

Miejsce zbiórki:

• Sala PUK (dawne RSP) Raciechowice 197 -

od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 – 10.00 oraz 13.00- 15.00;

 

Prosimy w szczególności o :

• artykuły higieny osobistej: chusteczki nawilżające, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pastę i szczoteczki do zębów, mydło, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane,

• koce, śpiwory, karimaty

• artykuły opatrunkowe: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy, opaski, bandaże, rękawiczki jednorazowe, opaski uciskowe,

• wodę w małych i dużych butelkach, dania gotowe w słoikach, dania w słoiczku dla dzieci

 

Prosimy o dostarczenie tylko wyżej wymienionych rzeczy.

Uwaga przyjmujemy tylko nowe rzeczy!!!

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z procedurami i zaleceniami Wojewody Małopolskiego zebrane przez Gminę Raciechowice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dary zostaną posegregowane, opisane i przekazane do Starostwa Powiatowego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego  oraz Starosty Powiatu Myślenickiego  instytucje, organizacje i osoby prywatne, które rozpoczęły już zbiórki darów dla Ukrainy również zobligowani są do przekazania darów do magazynu przy Starostwie Powiatowym  ( ul. Burmistrza A. Marka 10 w Myślenicach).
Wszystkie zgromadzone rzeczy powinny być posegregowane ( rodzajami, rozmiarami itp. np. kasza – 1 paleta, cukier – 1 paleta, kurtki zimowe damskie – 1 paleta, opaski elastyczne – 1 paleta, koce – 1 paleta), opisane, ułożone na paletach oraz zastreczowane i przygotowane do transportu.

Po raz kolejny przypominamy, że wszystkie przekazane dary powinny być NOWE. 

Dodatkowych  informacji udziela:

Lidia Ścibor – lidia.scibor@raciechowice.pl 12 37 25 204
Andrzej Kobiałka – andrzej.kobialka@raciechowice.pl 12 37 25 222


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


12 2 729 021 - kierownik Marcin Zięba
12 2 729 022
e mail: pczk@myslenicki.pl


 


 

WAŻNA INFORMACJA – PRZYJĘCIE UCHODŹCÓW 

Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Potwierdzenie pobytu uchodźców z Ukrainy 

Osoby prywatne, które przywiozły i przyjęły pod swój dach mieszkańców Ukrainy prosimy o dostarczenie formularza "Potwierdzenie pobytu" du Urzędu Gminy Raciechowice.  Formularze zostaną przekazany poprzez Starostwo Powiatowe do Wojewody Małopolskiego.

FORMULARZ DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA

 

BAZA NOCLEGOWA

 

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił specjalny kontakt w sprawie zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia.

 

Wszystkie takie zgłoszenia można kierować na adres: ukraina@muw.pl.

Pamiętajcie: osoby chcące przyjąć uchodźców wojennych z Ukrainy pod swój dach, powinni zgłosić taką chęć pisząc na wyżej wymieniony adres:

W treści maila podjąć następujące informacje:

  • dokładny adres lokalizacji
  • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
  • koszty,
  • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
  • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
  • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
  • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Więcej https://bit.ly/3hiQB4S

 

TRANSPORT 

 

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił specjalny kontakt w sprawie zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących transport darów na Ukrainę jak i osób uciekających z terenu objętych wojną.

Wszystkie takie zgłoszenia można kierować na adres: transport.ukraina@muw.pl.


Jeśli masz: autobus, bus, samochód ciężarowy i chcesz zgłosić swój wolontariat do pomocy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą

 

Zgłaszając swój samochód lub autobus, podaj:

- rodzaj środka transportu: bus/autobus/samochód ciężarowy,

- liczbę pasażerów, których można przewieźć (zgodnie z dowodem rejestracyjnym),

- szacowaną powierzchnię w m3 na załadunek darów oraz maksymalną ładowność.

Więcej https://bit.ly/3vnLJDK

 

WAŻNE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

W związku z sytuacją z którą się mierzymy poniżej przedstawiamy informacje dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

 

PUNKTY RECEPCYJNE:

Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza

Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;

• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;

• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Tel.: +48 47 721 75 75

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców:

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/

Informacje o pozostałych działaniach Wojewody Małopolskiego znajdują się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx

 

 


Przyjęcie uchodźców – GMINA RACIECHOWICE

Potwierdzenie pobytu uchodźców z Ukrainy 

Osoby prywatne, które przywiozły i przyjęły pod swój dach mieszkańców Ukrainy prosimy o dostarczenie formularza "Potwierdzenie pobytu" du Urzędu Gminy Raciechowice.  Formularze zostaną przekazany poprzez Starostwo Powiatowe do Wojewody Małopolskiego.

FORMULARZ DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA


Gmina Raciechowice jest w stałej współpracy z Wojewodą Małopolskim w sprawie gotowości do przyjęcia mieszkańców Ukrainy, transportu, zabezpieczenia socjalnego dla wszystkich przybyłych.
Obecnie przygotowane są obiekty – baza noclegowa w miejscowości Kwapinka, gotowa na przyjęcie 20 osób. W gotowości jest zaplecze transportowe i socjalne (wyżywienie).

GMINA RACIECHOWICE tworzy również bazę rodzin, osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji, którzy gotowi są objąć wsparciem przybyłych mieszkańców Ukrainy.
Wsparcie dotyczy: zakupu/ podarowania niezbędnych, pierwszej potrzeby  rzeczy wskazanych przez konkretne rodziny, zakupu leków, art. Higienicznych, wykupienia wyżywienia, tłumacz, oferta pracy czy objęcia inna formą pomocy .

Zgłoszenia  pomocy prosimy kierować na adres: halina.adamska@raciechowice.pl lub lidia.scibor@raciechowice.pl
w mailu prosimy podać następujące informację:

Imię i nazwisko, kontakt, możliwość pomocy ( transport, zakup niezbędnych rzeczy, pomoc tłumacza, oferta pracy, inne wg. potrzeb)

Koordynatorem Gminnym ds. zapewnienia noclegu i wyżywienia jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach
barbara.romanczyk@raciechowice.pl, tel. 12 37 25 211

Według potrzeb gmina będzie ogłaszała i koordynowała zbiórki rzeczy przeznaczonych dla konkretnych rodzin zakwaterowanych na terenie naszej gminy.


Uwaga !!!!!
Gmina nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących oferowanych miejsc noclegowych. Miejsca noclegowe oferowane przez osoby prywatne prosimy kierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ukraina@muw.pl

Więcej https://bit.ly/3hiQB4S

 


Jak pomóc Ukrainie? Lista zweryfikowanych zbiórek i organizacji pomocy humanitarnej

 

W obliczu wojny Ukraina potrzebuje pomocy. Zebraliśmy listę wiarygodnych zbiórek i organizacji pomocy humanitarnych, a także nr kont, na które można wpłacać pieniądze.

Jak wesprzeć pomoc humanitarną Ukrainie?

Polska Akcja Humanitarna to organizacja obecna w Ukrainie od 2014 roku. Zbiórka ma pomóc w zapewnieniu opieki medycznej, dostarczeniu paczek żywnościowych i higienicznych, koców, śpiworów i innych produktów niezbędnych do przetrwania. Zbiórkę można wesprzeć tutaj: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina.

Do pomocy Ukrainie przyłączyła się także Polska Misja Medyczna, organizacja zapewniającą pomoc medyczną w krajach ogarniętych wojną. Tutaj można wesprzeć tę organizację: https://pmm.org.pl/chce-pomoc.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to polska organizacja pozarządowa niosąca pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski. Skupia się na pomocy humanitarnej, ewakuacji ludności i pomocy psychologicznej dla dzieci. Pod tym linkiem można wesprzeć ich działania: https://pcpm.org.pl/ukraina.

PCPM to organizacja, która działa w najtrudniejszych miejscach na świecie i bezwzględnie zasługuje na nasze zaufanie – napisał w prywatnym poście Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Pomoc dla Ukrainy zadeklarował też Caritas, katolicka organizacja charytatywna, która zapewnia żywność, środki higieniczne i podstawową pomoc materialną. Tutaj można dokonać wpłaty: https://caritas.pl.

Polski rząd także uruchomił stronę z listą wybranych organizacji, którym można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Jest dostępna pod tym adresem: https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Inne zweryfikowane formy pomocy pieniężnej

Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Narodowego Banku Ukrainy otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki mają trafić bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich – informuje BGK, który jest polskim państwowym bankiem rozwoju.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.

W najbliższych dniach BLIK ma uruchomić możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Fundacja PKO Banku Polskiego uruchomiła specjalne konto do wpłat, na rzecz pomocy dla Ukrainy. Można wpłacić dowolną, najmniejszą nawet kwotę.

Dane do przelewu:

Fundacja PKO Banku Polskiego

Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy

Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

Pomagam.pl – organizator oficjalnej zbiórki #SolidarniZUkrainą – uruchomił nową funkcjonalność, która pozwala na założenie firmowej „wirtualnej puszki” w ramach głównej akcji.

„Firmy, organizacje, związki i samorządy mają wielką moc – moc prowadzenia zorganizowanych działań” – piszą organizatorzy w komunikacie. Na stronie https://pomagam.pl/firmydlaukrainy każda organizacja może założyć zbiórkę internetową na pomoc naszym sąsiadom i szybko zacząć zbierać środki w zweryfikowanym miejscu.

Serwis posiada także gotowe narzędzia do promocji zbiórki: wygodne opcje udostępniania w mediach społecznościowych oraz automatycznie tworzony widget-kod do umieszczenia na stronie www lub blogu.

Wszelkie koszty pokrywa portal Pomagam.pl – 100 proc. wpłaconej kwoty trafia do wskazanej fundacji.

Na zbiórce https://pomagam.pl/solidarnizukraina zebrano już ponad 4,6 miliona złotych. Wszystkie środki zostaną przekazane na pomoc humanitarną, serwis nie pobiera prowizji.

Rząd Ukrainy stworzył możliwość przekazania darowizny na Siły Zbrojne poprzez fondy.eu: https://savelife.in.ua/en/donate/. Można też środki kierować przez bank centralny Ukrainy: https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/.