Gmina Raciechowice

Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice – Wody Polskie

Ocena 0/5

Oświadczenie Samorządu Gminy Raciechowice

 

Działając w imieniu mieszkańców Gminy Raciechowice pragniemy zaapelować do Wód Polskich o wykonanie zaplanowanych prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy po zniszczeniach, które miały miejsce na rzekach Stradomka i Krzyworzeka wraz z dopływami podczas powodzi w okresie 20 – 23 czerwca 2020 r.

W tym okresie Gminę Raciechowice nawiedziła klęska powodzi, w wyniku której wody rzek Stradomka oraz Krzyworzeka, a także ich dopływy uszkodziły w znacznym stopniu infrastrukturę komunalną w postaci dróg gminnych, powiatowych oraz drogę wojewódzką 964. Całkowitemu zniszczeniu uległy 4 kładki pieszo jezdne na rzece Stradomka oraz Krzyworzeka odcinając mieszkańców tego terenu od dostępu do służb medycznych itp. Uszkodzeniu uległo umocnienie mostów na drogach gminnych i powiatowych co bezpośrednio zagraża tej infrastrukturze przy następnej powodzi. Zalaniu oraz zniszczeniu uległo 36 gospodarstw położonych w wzdłuż rzeki Stradomka. Straty związane z czerwcową klęska żywiołową, tylko na infrastrukturze komunalnej Gminy Raciechowice zgodnie z protokołem Komisji Wojewódzkiej nr WR-III.637.1.23.2020  z dnia 17 lipca 2020 r. zostały oszacowanej na kwotę  884 620,00zł co stanowi 12,43% dochodów własnych Gminy Raciechowice.

W nocy 20/21 czerwca 2020 uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Raciechowice, zadysponowane do akcji przeciwpowodziowej zostały wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Raciechowice. Ich działania oraz prowadzona akcja zabezpieczenia infrastruktury drogowej i mostowej oraz mienia prywatnego (gospodarstwa domowe oraz zakłady pracy) pozwoliły zmniejszyć skale tragedii spowodowanej wystąpieniem z brzegów rzeki Stradomka.

Gmina Raciechowice wykonała w swoim zakresie niezbędne prace odtworzeniowe oraz zabezpieczeniowe na mieniu komunalnym i oczekuje, na wykonanie zaplanowanych prac zabezpieczeniowych w obrębie koryta rzeki Stradomka i Krzyworzeka. Z tego też względu Samorząd
i mieszkańcy Gminy Raciechowice wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich na terenie naszej Gmin. Dla nas zabezpieczenie infrastruktury komunalnej zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców, jak i ochrona ich dobytku jest najważniejsza.

Nie zgadzamy się, aby prace nad infrastrukturą przeciwpowodziową prowadzone przez Wody Polskie były wstrzymywane przez organizacje nie mające bezpośredniej wiedzy o rozmiarze tragedii ludzkich spowodowanych  przez niszczącą działalność wezbranych rzek. Wstrzymanie prac może skutkować zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców Gminy Raciechowice. W związku z tym stanowczo apelujemy o dalszą realizacje zaplanowanych prac na naszym terenie .

Z uwagi na górski charakter rzeki Stradomka oraz rzeki Krzyworzeka, stan wody potrafi się wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni zaledwie kilku godzin. W Gminie odnotowano liczne zmiany przebiegu koryta obu rzek oraz oberwania ich brzegów. Omawiana sytuacja przyczynia się do wzrostu narażenia Gminy na dalsze powodzie, które mogą być jeszcze gorsze w skutkach, jeżeli nie zostaną podjęte prace naprawcze.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Raciechowice pragniemy podziękować Wodom Polskim za interwencję ws. zabezpieczenia środków na realizacje inwestycji przeciwpowodziowych na terenie Gminy Raciechowice.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Raciechowice

Wacław Żarski

powrót do kategorii
Poprzedni

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności