Szkoła Muzyczna w Czasławiu

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW,
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

 • Szkoła prowadzi nabór do klas:
  • fortepianu
  • skrzypiec
  • wiolonczeli
  • gitary
  • akordeonu
  • perkusji
  • fletu
  • klarnetu
  • saksofonu
  • trąbki
  • oraz kontrabasu
 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
  • 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 5 – 8 lat
  • 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat
  • Lekcje gry na instrumencie są prowadzone indywidualnie. Kształcenie słuchu i rytmika oraz chór i zespoły odbywają się w grupach.
  • Lekcje w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w razie potrzeby również w soboty
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć kwestionariusz i podanie o przyjęcie do szkoły, w terminie do 31 maja.
  • Druki można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00 i dodatkowo w poniedziałki i środy od 8.00-19.00 oraz pobrać ze strony www.smczaslaw.pl, w zakładce Dla Kandydatów/Dokumenty do Pobrania.
  • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie.
  • Badania przydatności ma na celu sprawdzenie:
   • słuchu wysokościowego i harmonicznego
   • poprawności intonacji
   • pamięci muzycznej
   • poczucia rytmu i tempa
   • sprawności manualnej
  • Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki do zaśpiewania.
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych.
  • Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w czerwcu po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły.
  • O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument. Na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów badania predyspozycji, wyliczana jest średnia punktacja dla każdego kandydata. Należy zdobyć minimum 16 punktów w skali od 1-25. Im wyższa punktacja, tym większa szansa na przyjęcie dziecka.
  • Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badania przydatności.
  • W przypadku uczniów przyjętych do szkoły, którzy nie zgłoszą się na zajęcia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, zostaną skreśleni z listy uczniów.
  • Szkoła kształci uczniów na etapie szkoły muzycznej I stopnia.
  • Absolwenci naszej szkoły są uprawnieni do podjęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

  Serdecznie zapraszamy!!!

  Kontakt :
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu
  Czesław 105
  32-415 Raciechowice
  Tel: 12 271 55 01
  smczaslaw@interia.pl

  Podanie o przyjęcie do szkoły – do pobrania

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się