Struktura Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Raciechowice
z dnia 25 lutego 2019 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Raciechowice.
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Nadaję Urzędowi Gminy w Raciechowicach Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Raciechowicach wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Raciechowice z dnia 14 stycznia 2014 r. Znak 464/A/2014

Wójt: W. Żarski

Zarządzenie wraz z załącznikami.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się