Rada Gminy

Przewodniczący: Dudzik Jadwiga
V-ce Przewodniczący: Justyniak Renata

Członkowie:

 • Biłek Halina
 • Chmielek Kazimierz
 • Daniel Rafał
 • Irzyk Janusz
 • Irzyk Zbigniew
 • Karcz Małgorzata
 • Lizak Stanisław
 • Panek Anna
 • Sałaja Rafał
 • Szymoniak Janina
 • Ślęczka Włodzimierz
 • Żak Marian
 • Żurek Robert

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący: Dudzik Jadwiga

V-ce Przewodniczący: Daniel Rafał

Członkowie:

 • Biłek Halina
 • Irzyk Janusz
 • Justyniak Renata

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Panek Anna

V-ce Przewodniczący: Lizak Stanisław

Członkowie:

 • Irzyk Zbigniew
 • Karcz Małgorzata
 • Żurek Robert

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Przewodniczący: Szymoniak Janina

V-ce Przewodniczący: Ślęczka Włodzimierz

Członkowie:

 • Chmielek Kazimierz
 • Sałaja Rafał
 • Żak Marian

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Ślęczka Włodzimierz

V-ce Przewodniczący: Dudzik Jadwiga

Członkowie:

 • Daniel Rafał
 • Justyniak Renata
 • Panek Anna

BIURO OBSŁUGI RADY GMINY:
Zofia Oleś, pok. 3, tel. (012) 37-25-203

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast