Położenie

RACIECHOWICE: woj. /małopolskie/
Powierzchnia gminy: 61 km2
Ludność gminy: 6,0 tys. osób
Gęstość zaludnienia: 94 os./km2
Odległość gminy od Krakowa: 40 km
od Katowic: 100 km
Najbliższe lotnisko: Balice w Krakowie
Stopień zalesienia obszaru: 26,3%
Gęstość sieci drogowej: 1,12 km/km2

 

Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego zanieczyszczenia powietrza i gleb. Gmina zaliczana jest do terenów nie należących do tzw. „obszaru ekologicznego zagrożenia”. Podstawowe funkcje Gminy to rolnictwo, turystyka oraz wypoczynek.

W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów, Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

Gmina Raciechowice le6y na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego, na granicy dwóch makroregionów: Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidu Zachodniego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2. A6 64% powierzchni gminy (38,85 km2) stanowia u6ytki rolne, 28% stanowia lasy i zadrzewienia (16,94 km2), tylko 5% to grunty zurbanizowane i zabudowane ( 3,15 km2), 2,4% to nieużytki (1,66 km2) oraz 0,6% to wody (0,4 km2).

Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby – są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji „zdrowej żywności” i agroturystyki.

Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. Wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,4%. W gminie jest zarejestrowanych 388 bezrobotnych, w tym 169 kobiet. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w wieku 18-24 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 100% ogólnej liczby przedsiębiorstw. 84% to zakłady prywatne.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się