Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Raciechowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Raciechowice z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Raciechowice.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Raciechowice zarządza konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw w Gminie Raciechowice.

 1. Przedmiot konsultacji:

Projekty statutów:

 1. Termin konsultacji: od dnia 12 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r.
 2. Forma konsultacji:
 • wypełnienie i złożenie formularza, zawierającego pisemne uwagi, opinie i wnioski,
 •  z własnej inicjatywy, przez sołtysów sołectw.
 1. Treść projektów statutów oraz Druk formularza do konsultacji sołectw Gminy Raciechowice dostępna jest:
 • w Biurze Sekretarza Gminy – pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30,
 • na stronie internetowej Gminy Raciechowice – zakładka „Konsultacje społeczne 2019”
 • u sołtysów sołectw wymienionych w pkt 1.
 1. Wypełnione formularze można składać:
 • w Urzędzie Gminy Raciechowice – Biuro Sekretarza Gminy – pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30,
 • poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: wojt@raciechowice.pl,
 • poprzez przesłanie na adres: Urząd Gminy Raciechowice, Raciechowice 277,

32-415 Raciechowice (liczy się data stempla pocztowego!),

 • u sołtysów w poszczególnych sołectwach.
 1. Termin składania formularzy: do dnia 5 marca 2019 r.
 2. Wyniki konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw, dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy dla Rady Gminy Raciechowice.

Załączniki:

projekty statutów sołectw,
formularz do składania uwag

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Raciechowice

                                                                                                            /-/ Wacław Żarski

Załączniki

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast