Gmina Raciechowice. Co dalej z Parkiem Kulturowym „Dzikowy Skarb”?

Link do artykułu: https://dziennikpolski24.pl/gmina-raciechowice-co-dalej-z-parkiem-kulturowym-dzikowy-skarb/ar/c7-15501201

Powołana niedawno Rada Konsultacyjno-Naukowa ds. Parku Kulturowego „Dzikowy skarb” spotkała się po raz pierwszy, aby porozmawiać o planach na bliższą i dalszą przyszłość.

Radzie przewodniczy Mateusz Dudzik, a oprócz niego w jej skład weszli:

prof. Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu, teorii architektury i urbanistyki, dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr hab. Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
dr hab. Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków,
Jerzy Pistol,
Konrad Rusin,
dr Małgorzata Leśniak,
Beata Majos-Marchwica,
Józef Kula, przewodnik PTTK.

Następnym krokiem ma być sporządzenie przez wójta i zatwierdzenie uchwałą Rady Gminy
(w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków) planu ochrony parku oraz powołanie Zarządu Parku.

Obszar parku opisano w uchwale, na mocy której go utworzono. Było to w sierpniu 2019 roku. I tak obejmuje on swoim zasięgiem: górę Grodzisko oraz przyległe do niej wzniesienie o nazwie Klasztorówka wraz z otaczającym krajobrazem oraz archeologicznymi fortyfikacjami i ruinami dawnych warowni, rejon doliny rzeki Stradomki, mający szczególne znaczenie historyczne jako szlak osadnictwa prahistorycznego i średniowiecznego, oraz rejon zabytkowej pustelni z ,,Diabelskim Kamieniem” znajdującym się na terenie wsi Krzesławice.

Park powstał aby, chronić ten unikatowy obszar przed ingerencją człowieka, która mogłaby go nieodwracalnie zmienić, i aby stał się atutem turystycznym gminy. Na tym terenie znajduje się m.in. obszar siedliskowy Natura 2000 – Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego.
Planom tym od początku sprzyjała dr Monika Bogdanowska, i teraz także chwaliła tę inicjatywę.
Entuzjastą utworzenia Parku Kulturowego i dbałości o Grodzisko z pozostałościami XII-wiecznej zabudowy i jego otoczenie jest także dr Michał Wojenka.

To nie Wawel, Gniezno ani Ostrów Tumski, ale to jeden z dwóch, może trzech, obiektów w Małopolsce rozpoczynających budownictwo zamkowe. Wcześniej były grody, a tu mamy fortyfikacje murowane, to nowa jakość

– mówił.

Podejmujemy działania związane z oznakowaniem parku. Zdobyliśmy już część środków, wystąpiliśmy też do tzw. Funduszu Gmin Górskich o kolejne. Chcemy oznakować trasy na Grodzisko oraz wybudować dwa parkingi, przy wejściu na szlak i przy zejściu, żeby wspomóc naszą lokalną turystykę

– mówił wójt Raciechowic Wacław Żarski.

Poruszono także temat budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy. Jeden z nich ma przylegać do granic parku i jak mówił wójt Żarski, mogłaby tam powstać strefa rekreacji, jako, że zbiorniki oprócz swojej głównej funkcji (ochrony przeciwpowodziowej), mogłyby także służyć do kąpieli i wędkowania. To, jak mówił wójt, jeszcze skuteczniej przyciągałby turystów w te okolice. Podkreślał on przy tym potrzebę rozwoju gminy w tej sferze.
W gronie Rady nie zabrakło również głosów, jak podkreślono nie przeciwnych turystyce, ale wyrażających pewną obawę. Jak mówiono, atutem gminy jest cisza i spokój, dlatego warto je chronić i rozwijając się turystycznie „nie wylać dziecka z kąpielą”. Inni odpowiadali z kolei, że nie należy się obawiać, iż kiedykolwiek Grodzisko zamieni się w Zakopane z właściwym dla niego tłumami turystów.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się