Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Raciechowice

Raciechowice, dnia 22.12.2020 r.                                                                                  

                                                                                                                                                                   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Raciechowice, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2020 roku o godz. 15.00. Obrady odbędą się w systemie hybrydowym dlatego proszę o informację czy będzie Pan/i/ uczestniczył/a/ w Sesji zdalnie czy w sali Urzędu Gminy w Raciechowicach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 4. Informacja z działalności Stowarzyszenia „ Raciechowice 2005” w 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raciechowice na lata 2021-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokalu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokalu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia przez Miasto i Gminę Dobczyce, Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Raciechowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Raciechowice lub jej jednostkom organizacyjnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2043.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się