Aktualizacja: Posiedzenie członków Komisji Stałych odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Raciechowice

Raciechowice, dnia 19.11.2020 r.

 

 

 

Serdecznie zapraszam Pana na wspólne posiedzenie członków Komisji Stałych, które odbędzie się w dniu 26 listopada  2020 roku o godz. 15:30.

Posiedzenie odbędzie się w systemie hybrydowym dlatego proszę o informację czy będzie Pan uczestniczył w Komisjach zdalnie czy w sali gimnastycznej SP Raciechowice.

 

Tematem posiedzenia będą:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czasławiu
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciechowice.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty i wysokości zwolnienia.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021roku.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Raciechowice w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Raciechowice.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Przysiółka Bukownik dotyczącej remontu drogi.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się