OGŁOSZENIE – wynik badania próbki wody na stan bakterii grupy „coli”

Raciechowice, 15.10.2020 r. OGŁOSZENIE Badanie próbki wody pobranej w dniu 14.10.2020 r. wykazało stan bakterii grupy „coli” – zero „0”. Pozostałe wyniki badań fizykochemicznych będą znane w dniu 19.10.2020 r.