Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy Raciechowice

      Raciechowice, dnia 01.06.2020 r.

 

 

                                                                                  Szanowny/a/ Pan/i /

                                                                                  

                                                                                  …………………………………….

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ), zawiadamiam o zwołaniu  sesji Rady Gminy Raciechowice na dzień  9 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Raciechowice.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XVI sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII, XIII, XIV, XV   z obrad sesji Rady Gminy Raciechowice.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Raciechowicach za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty zadłużenia Gminy Raciechowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki na konsolidację części zadłużenia Gminy Raciechowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Raciechowice na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Raciechowice  porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem DW nr 964 w trybie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu drogowego na linii komunikacyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się