Ważne informacje dotyczące decyzji o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

W związku z decyzją o stopniowym otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informuję,  że Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu, Samorządowe Przedszkole  w Gruszowie oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach zostaną uruchomione od 6 maja br.

 

Do dnia 4 maja 2020 do godz. 12:00  należy przesłać mailowo do odpowiedniej placówki informację, czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Dotyczy to tylko dzieci, których rodzice obydwoje  pracują zawodowo i u którego aktualnie nikt z członków rodziny nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji.  Wszelkie wymogi sanitarne związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia  dzieci oraz podczas ich pobytu  zostaną spełnione zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Od 6 maja wymienione placówki będą świadczyć w pełnym zakresie dotychczasowe usługi, zostanie zapewnione pełne wyżywienie.  Dowóz dzieci do placówki będzie realizowany we własnym zakresie.  W przypadku małej ilości chętnych w poszczególnych placówkach,  istnieje możliwość uruchomienia  jednej zbiorczej  placówki, o powyższej  sytuacji rodzice zostaną powiadomieni.

 

W załączeniu podaję wytyczne dla rodziców przygotowane przez MEN dla Rodziców, którzy zdecydują się na posłanie dziecka do przedszkola oraz adresy mailowe placówek:

Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu:
przedszkole_raciechowice@o2.pl 

Samorządowe Przedszkole  w Gruszowie:
gimgr@poczta.onet.pl 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzesławicach:
krzeslawice@raciechowice.pl 

 Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.

 

Wójt Gminy Raciechowice,
Wacław Żarski

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się