Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Raciechowice

PROJEKT

                                                                                         Raciechowice, dnia 20.12. 2019 roku

 

 

                                                                                                         

                                                                                  Szanowny/a/ Pan/i /

                                                                                   

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm), zawiadamiam o zwołaniu  sesji Rady Gminy Raciechowice na dzień  30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Raciechowice.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XII sesji .
 2. Przywitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr X   i Nr XI z obrad sesji Rady Gminy Raciechowice.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 1. Interpelacje i wnioski radnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Miasto i Gminę Dobczyce, Gminę Mszana Dolna, Gminę Wiśniowa, Gminę Jodłownik, Gminę Dobra, Miasto Mszana Dolna  Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za        rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego zwolnienia z opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzone jest kompostowanie bioodpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII / 74 / 2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Rady Gminy Raciechowice w sprawie zaciągania zobowiązań wieloletnich, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Raciechowice  w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciechowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu  w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach oraz          w Szkole Podstawowej  Mikołaja Kopernika w Czasławiu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się