Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Raciechowice

         Raciechowice, dnia 20 grudnia 2019 roku

 

Projekt

                                                                                                         

                                                                                  Szanowny/a/ Pan/i/           

                                                                                  …………………………………..

 

 

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Raciechowice odbędzie się w dniu 30 grudnia  2019 roku o godz. 13:30 w sali obrad Urzędu Gminy Raciechowice.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Miasto i Gminę Dobczyce, Gminę Mszana Dolna, Gminę Wiśniowa, Gminę Jodłownik, Gminę Dobra, Miasto Mszana Dolna  Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za        rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice.
 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad częściowego zwolnienia z opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzone jest kompostowanie bioodpadów.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII / 74 / 2019 z dnia        14 sierpnia 2019 r. Rady Gminy Raciechowice w sprawie  zaciągania zobowiązań wieloletnich, których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Raciechowice  w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia stawek dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciechowice.
 13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu  w celu utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach oraz          w Szkole Podstawowej  Mikołaja Kopernika w Czasławiu.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się