VI sesja Rady Gminy Raciechowice – aktualizacja o wyniki imienne z głosowania.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm) – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień 19 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Raciechowice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VI sesji.
 2. Przywitanie zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie porządku obrad. protokół glosowania p.3_19-06-2019
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 6. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z obrad sesji Rady Gminy Raciechowice. protokół glosowania p.6_19-06-2019
 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych przez Wójta od ostatniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie darowizny udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości, położonej w miejscowości (obręb) Poznachowice Górne, gm. Raciechowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 237/1 o powierzchni 0,59 ha, stanowiącej własność Gminy Raciechowice, zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach Górnych. protokół głosowania p.8_19-06-2019
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  darowizny udziału wynoszącego  ½ części w nieruchomości, położonej  w miejscowości (obręb) Poznachowice Górne, gm. Raciechowice., oznaczonej  jako  działka ewidencyjna nr 237/3 o powierzchni  0.1618 ha i jako działka  ewidencyjna nr 236/3 o powierzchni 0.0267 ha, stanowiącej własność Gminy  Raciechowice, na cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej  w Poznachowicach Górnych. protokół głosowania p.9_19-06-2019
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciechowice oznaczonej jako  działki   ewidencyjne: nr 237/4 o powierzchni 0.4163 ha,  położonej  w obrębie: Poznachowice Górne, gm. Raciechowice. protokół głosowania p.10_19-06-2019
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Czasławiu,32-415 Raciechowice. protokół głosowania p.11_19-06-2019
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raciechowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. protokół głosowania p.12_19-06-2019
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Raciechowicki  Park Kulturowy „ Dzikowy Skarb”. protokół głosowania wycofanie p.13_19-06-2019, Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie: zasad i trybu przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,Park kulturowy Dzikowy Skarb” na terenie Gminy Raciechowice. protokół głosowania nowy p.13_19-06-2019
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej. protokół głosowania p.14_19-06-2019
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna z zasobów Gminy Raciechowice. protokół głosowania p.15_19-06-2019
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy. protokół głosowania p.16_19-06-2019
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach za rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Raciechowice. protokół głosowania p.18_19-06-2019, Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Raciechowice na 2019r. przedłożonego przez Wójta Gminy Raciechowice. protokół głosowania wniosek zmiana p.18_19-06-2019
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raciechowice. protokół głosowania p.19_19-06-2019
 20. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raciechowice w roku 2018.
 21. Debata nad Raportem o stanie Gminy Raciechowice.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Raciechowice. protokół głosowania p.22_19-06-2019
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2018. protokół głosowania p.23_19-06-2019
 24. Podjęcie uchwały  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciechowice  za rok 2018. protokół głosowania p.24_19-06-2019
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie obrad.

Protokoły razem z głosowania imiennego_19-06-2019

Archiwum nagrania sesji Rady Gminy Raciechowice:

https://raciechowice.sesja.pl/category/arch/

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się