Sesja Rady Gminy Raciechowice – 10.01.2019 rok

Raciechowice, dnia 02.01.2019r.

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm) – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

 

10 stycznia 2019 roku / czwartek / o godz. 15 -tej

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

 

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raciechowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciechowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Raciechowice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raciechowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za  rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Raciechowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” z siedzibą w Sieprawiu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Gminy Dobczyce, Wiśniowa,  Jodłownik, Dobra, Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób  z  zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie  przez Gminę Raciechowice  nieruchomości położonej w obrębie: Dąbie, gm.Raciechowice  oznaczonej jako działki ewidencyjne:  nr 84/2 o powierzchni  0.0421 ha i nr 85/3 o powierzchni 0.0251 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Raciechowice.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez j.s.t.
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 17. Wolne wnioski i zakończenie.

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm /.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się