II Sesja Rady Gminy Raciechowice

Raciechowice, dnia 22.11.2018r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm) – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

3 grudnia 2018 roku / poniedziałek / o godz. 9-tej

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 4. Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Raciechowice.
 5. Dokonanie zmian w budżecie Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Raciechowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 13. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r, poz.994 z późn. zm /.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się