Raciechowice, dnia 2018-06-05

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

14 czerwca 2018 roku / czwartek / o godz. 11-tej

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Raciechowice z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 4. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice o wykonaniu budżetu Gminy Raciechowice za 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2017.
 6. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wniosku i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciechowice.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Raciechowice za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciechowice  za rok 2017.
 9. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raciechowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Raciechowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach za rok 2017.
 15. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 17. Wolne wnioski i zakończenie.

 

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się