Raciechowice, 2018-02-05

 

RGPiN.6220.2.2017

P O S T A N O W I E N I E

 Działając na podstawie:

  • art.113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

p o s t a n a w i a m

Z urzędu – sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017

w ten sposób, iż: w treści decyzji jest: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

winno być: „ orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.”

UZASADNIENIE

W decyzji Wójta Gminy Raciechowice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.07.2017r. znak RGPiN.6220.2.2017 stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji gdzie wpisano: „orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2016 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.” podczas gdy prawidłowy zapis powinien brzmieć: orzekam zmienić decyzję Wójta Gminy Raciechowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku znak: RGPiN.6220.1.2017r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Raciechowice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: F.P.H. Zakład Masarski Cecylia Lenart, Adam Lenart, Mariusz Lenart spółka jawna z siedzibą: 32-415 Raciechowice 280
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 32-415 Raciechowice 197 [dz. nr 541]
  3. Ustalono następujące Strony postępowania – wg spisu w aktach sprawy

 

  1. a/a

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:

 

  1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raciechowice i w miejscowości/miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – sołectwo Raciechowice
  2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciechowicach www.raciechowice.pl

 

Do wiadomości:

  1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 106
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 30-107 Kraków, Plac na Stawach 3

 

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się