Decyzja Nr 08-2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj.: obiekt infrastruktury technicznej – „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile”

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast