Zawiadomienie Nr 08-2017 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile”

Załączniki

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast