Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn.: Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast