Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn.: „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy w 2017 roku, od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast