Decyzja o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs dotyczący zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych” realizowanego w ramach zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast