Sesja Rady Gminy Raciechowice – 28-12-2017 r.

                                                                                                         Raciechowice, dnia 2017-12-18

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień

 

28 grudnia 2017 r.o godz. 9-tej / czwartek /

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr VII/59/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Raciechowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Gminy Dobczyce, Wiśniowa, Jodłownik, Dobra, Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Raciechowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów.
 9. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 11. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

 

O godz. 8.00 w Kościele Parafialnym w Raciechowicach odbędzie się Msza Św. na którą serdecznie zapraszamy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast