Zawiadomienie Nr 06-2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 350 mm Dobczyce – gmina Raciechowice – zadanie 3

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast