Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, Wójt Gminy Raciechowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU

Raciechowice, dnia 27.11.2017 r.

Załączniki

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast