Projekt: „Stop the national selfishness!”.

Udział:  Projekt umożliwił spotkanie 89 obywateli, z których 9 pochodziło z Gminy Lauco (Włochy), 25 z Gminy Hladovka (Słowacja ), 25 z Gminy Russbach (Austria), 30 z Gminy Raciechowice (Polska).

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Raciechowicach w dniach od 13/09/2017 do 18/09/2017, zorganizowano również wyjazd do Krakowa.

Krótki opis:

Dzień 13.09.2017 –  od godz.18.00 – poświęcono na przeprowadzenie wykładu i debaty na temat „Istotności idei solidarności i spójności” zorganizowanej dla mieszkańców gmin partnerskich Lauco i Raciechowic. Przeprowadzona debata toczyła się w obecności przedstawicieli: Wójta Gminy Raciechowice oraz Wójta Gminy Lauco.

Dzień 14.09.2017 – dzień ten rozpoczął się przedstawieniem prezentacji na temat organizacji pozarządowych i spółdzielczości. Każda z organizacji przedstawiła przykłady działalności organizacji pozarządowych w ich środowisku: sposób finansowania działań, przykłady projektów o charakterze kulturowym, działania związane ze spółdzielczością oraz promujące zrównoważony rozwój, również ekologiczny. Po południu odbyła się wizyta studyjna w Domu Samopomocy i spółdzielniach socjalnych. Wieczorem uczestnicy odwiedzili  Gospodarstwo Agroturystyczne,  gdzie wzięli udział w pokazie przygotowania tradycyjnych polskich dań.

Dzień 15.09.2017– rozpoczął się spotkaniem na temat wolontariatu. Przedstawiono zasady funkcjonowania wolontariuszy w poszczególnych krajach. Kolejnym tematem była działalność Rady Młodzieży i Rady Seniorów. Gmina Raciechowice przedstawiła gościom rezultaty pracy Rad, a spotkanie skupiało wszystkie grupy wiekowe. Po południu uczestnicy wspólnie zwiedzali najciekawsze miejsca w gminie Raciechowice: szlak architektury drewnianej, Kamień Grzyb, Diabli Kamień, zabytkowe kościoły oraz platformę widokową. Wieczorem odbyła się debata dotycząca  unijnej wspólnoty, otwartych granic dla członków Unii Europejskiej i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.

Dzień 16. 09.2017– poświecono na całodniowy wyjazd do Krakowa. W pierwszej kolejności uczestnicy zwiedzili Rynek Główny, Kościół Mariacki i Sukiennice, a potem mieli czas wolny na kupienie pamiątek. Po południu zaplanowano zwiedzanie Komnat Królewskich i Katedry Wawelskiej.  Celem wyjazdu było poznanie piękna Polski, promowanie  znaczenia otwartych granic, prezentacja zmian w turystyce po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, na której Gmina Raciechowice podpisała umowę partnerską z Gminą Russbach.

Dzień 17.09.2017 – w tym dniu uczestnicy wzięli udział w dniu regionalnym – Święcie Jabłka i Gruszki 2017. Święto rozpoczęło się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Raciechowicach. Po mszy uczestnicy zostali przewiezieni do Czasławia (Gmina Raciechowice) gdzie mogli: degustować regionalne potrawy, obejrzeć rękodzieło, posłuchać lokalnych artystów, wziąć udział w  warsztatach rękodzielniczych i konkursach sportowych.  W trakcie Święta zorganizowano spotkanie Zarządów gmin partnerskich w obecności Wójta Gminy Raciechowice. W trakcie spotkania podsumowano realizowany projekt, zaplanowano dalszą współpracę międzynarodową w następnych latach oraz poszerzenie jej o dalsze kraje.

Dzień 18.09. 2017 – przed południem goście z partnerskich gmin byli na spotkaniu pożegnalnym w Urzędzie Gminy, a w godzinach południowych powrócili do swoich krajów.

Rezultatem spotkania było nawiązanie przyjaźni między uczestnikami projektu, doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi, lepsze rozumienie różnorodności kulturowej przez uczestników, włączenie nowych uczestników w realizację projektu,  którzy wcześniej nie angażowali się w podobne działania, ale przede wszystkim pogłębienie świadomości obywatelskiej w zakresie promowania idei solidarności i spójności państw Unii Europejskiej. Spotkanie uświadomiło uczestnikom jak ważne są spotkania oparte na unijnych wartościach polegających na wspieraniu pokoju.

Projekt realizowany był w ramach Programu Europa dla Obywateli i sfinansowany  ze środków Komisji Europejskiej.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast