Sesja Rady Gminy Raciechowice

  Raciechowice, dnia 2017-09-18

 

 

                  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję 

sesję Rady Gminy Raciechowice

na dzień

28 września 2017r. o godz. 9-tej / czwartek /

w sali obrad Urzędu Gminy w Raciechowicach

 

Porządek  obrad:

 

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień podatkowych od nieruchomości w 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Raciechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  Jana Kochanowskiego w Raciechowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 4 w Krzesławicach w ośmioletnią  Szkołę Podstawową  Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie
 10. przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Gruszowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie na Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gruszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Raciechowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania przez Miasto Mszana Dolna, Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Rady Seniorów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Gruszów, gm.Raciechowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 688/2 o powierzchni  28 ha –  stanowiącej drogę.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych jako  działki ewidencyjne nr 158/2 o powierzchni 0.0181 ha,  nr 158/3 o powierzchni 0.0243 ha i nr 158/4 o powierzchni 0.0188 ha położonych  w obrębie: Kwapinka, Gm.Raciechowice.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Raciechowicach za rok 2016.
 18. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 20. Wolne wnioski i zakończenie.

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się