Ogłoszenie – segregacja odpadów

Wójt Gminy Raciechowice, przypomina mieszkańcom Gminy o realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz 1920, ze zm.) w zakresie zadeklarowanych czynności segregacji śmieci.

W przypadku nieprzestrzegania zadeklarowanej czynności segregacji śmieci zgodnie z opisem na przekazanych przez TRASZKAN sp. jawna workach, TRASZKAN nie dokona odbioru niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych.

Nie segregowanie śmieci spowoduje zmianę deklaracji i naliczenie opłaty tak jak za śmieci niesegregowane tj. 12zł/osoba.

Przypomina się jednocześnie, że odpady powinny być segregowane zgodnie z opisami na workach.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast