Analiza dokumentów, harmonogram prac

Projekt wystartował

Na początku czerwca miała miejsce wizyta przedstawicieli gruzińskiej gminy Gori, inaugurująca realizację projektu pn. „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)”.

Do Raciechowic przyjechał burmistrz Gminy Gori, lekarz koordynujący szkolenie pracowników mającego powstać w Tniskhidi ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych oraz inżynier – pracownik Urzędu Gminy Gori, odpowiadający za realizację inwestycji. Dodatkowo, obecna była reprezentacja Powiatu Gołdapskiego – partnera przedsięwzięcia.

Podczas roboczej kolacji, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach, omówiono założony harmonogram prac w projekcie oraz nakreślono najważniejsze zagadnienia, którym należy poświęcić najwięcej uwagi w ciągu najbliższych dwóch dni.

Niezwykle ważna okazała się procedura związana z realizacją inwestycji – remontem budynku w miejscowości Tniskhidi w Gminie Gori z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci. Nakreślono główne założenia umowy partnerskiej regulującej warunki przekazania środków na inwestycję oraz harmonogram planowanych robót. Wcześniejsze przekazanie funduszy, zgodnie z obowiązującym w Gruzji prawem, umożliwia rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z planowanymi pracami.

Członkowie delegacji spotkali się z Barbarą Romanczyk – kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która zapoznała ich z pomocą socjalna, na jaką mogą liczyć mieszkańcy Gminy Raciechowice. Odwiedzili również Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach, uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym, organizowanym w filii ŚDS – w Komornikach. Poznali rodzaje prowadzonych zajęć, metody realizacji terapii zajęciowej, rehabilitacji, zwracali także uwagę na architekturę obu budynków i wykorzystane techniki wykończenia wnętrz.

Ostatnim etapem pobytu w Gminie Raciechowice była analiza dokumentów, w oparciu o które realizowana jest lokalna polityka społeczna. Podczas konferencji prasowej podsumowano pobyt oraz zapowiedziano pierwszą wizytę pracowników socjalnych z Gminy Gori w Gminie Raciechowice i Powiecie Gołdapskim.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się