Sesja Rady Gminy Raciechowice – 22 czerwca 2017 r.

  Raciechowice, dnia 2017-06-12

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. / – zwołuję  sesję Rady Gminy Raciechowice na dzień 22 czerwca 2017 roku o godz. 9-tej w budynku OSP Kwapinka.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Przedstawienie propozycji przez Spółkę TAURON SPRZEDAŻ dotyczącej oświetlenia ulicznego.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Raciechowice z wykonania budżetu Gminy  za 2016 rok.
 5. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice o wykonaniu budżetu Gminy Raciechowice za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Raciechowice. za rok 2016.
 7. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wniosku i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raciechowice.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Raciechowice uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raciechowice odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Raciechowice za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciechowice  za rok 2016.
 10. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Raciechowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Raciechowice, oznaczonej jako działki ewidencyjne  nr 776 o powierzchni  1393 ha  i  nr 777 o powierzchni  0.0553 ha.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Raciechowice nieruchomości położonej w obrębie: Krzesławice, gm.Raciechowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 226/4 o powierzchni  1068 ha – stanowiącej drogę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Stowarzyszenia „ Kawec Razem”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości, położonej w miejscowości (obręb) Gruszów, gm.Raciechowice., oznaczonej jako  działka ewidencyjna nr 232 o powierzchni 13 ha, stanowiącej własność Gminy Raciechowice, zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciechowice w 2017r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Raciechowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raciechowice a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” z siedzibą w Krakowie.
 18. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 20. Wolne wnioski i zakończenie.

 

Na czas trwania sesji radnemu przysługuje zwolnienie z pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm. /.

Może Ci się również spodoba

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się