Umowa partnerska z Gminą Gori

Od porozumienia do pierwszych projektów

Gmina Raciechowice przypieczętowała współpracę z gruzińską Gminą Gori – 4 maja br., podczas uroczystej sesji Rady Gminy, zawarte zostało porozumienie regulujące zakres wzajemnych relacji. Zaprezentowane zostały również główne założenia pierwszego wspólnego projektu.

Wzajemna współpraca ma się przyczynić do zacieśnienia więzi pomiędzy polskim i gruzińskim narodem, poznawania wartości obu krajów, wsparcia w zakresie praw człowieka czy polityki społecznej. Dotyczyć będzie oświaty i kultury (wymiana grup dzieci i młodzieży, wspieranie kontaktów miedzy szkołami i instytucjami kultury), sportu i turystyki, gospodarki (wspieranie kontaktów sprzyjających wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju rynku pracy, udziałowi w imprezach handlowych i wystawienniczych), infrastruktury, ochrony środowiska.

Gmina Gori leży w Gruzji, w regionie Wewnętrzna Kartlia, w odległości 90 km od Tbilisi. Do 2014 roku Gmina Gori i Miasto Gori stanowiły jedną jednostkę terytorialną. W 2014 gmina została odłączona od miasta i dziś zajmuje powierzchnię 2 320,35 km2, w jej skład wchodzi 130 wiosek, które zamieszkuje 102 220 osób. Na czele gminy stoi burmistrz, a radę gminy stanowi 15 radnych jednomandatowych i 20 deputowanych. Urząd Gminy mieści się w mieście Gori.

W sierpniu 2008 roku samo Gori i wioski położone na północ od miasta (Gmina Gori) objęte zostały działaniami wojennymi. Pozostałości po bombardowaniach rosyjskich są widoczne do dziś. Wielu mieszkańców zmuszonych było do opuszczenia swoich domów i ucieczki – najpierw do Gori, potem do stolicy kraju Tbilisi. Część z nich straciła dorobek życia, część musiała opuścić miejsce zamieszkania i w charakterze uchodźców przenieść się na południe. W Uniwersytecie w Gori działa katedra Uniwersytetu Warszawskiego – prowadzone są lekcje języka, wykłady poświęcone polskiej kulturze, w  mieście i w Gminie Gori powoli odradza się pamięć o polskich rodzinach. Będą one uczestniczyć w polonijnych projektach, jakie Gmina Raciechowice przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Raciechowice 2005” planuje realizować w tym roku. Głównym zajęciem mieszkańców gminy jest rolnictwo – uprawa jabłek, brzoskwiń, winogron.

Jestem dumny i wdzięczny, że możemy dziś podpisać porozumienie o współpracy. Wierzę, że otworzy ono nam drogę do lepszych kontaktów, wspólnych projektów, że będziemy mogli wzajemnie czerpać z wiedzy i doświadczeń, że Raciechowice pomogą nam zaistnieć w Unii Europejskiej i dążyć do takiego poziomu rozwoju gminy, na jakim jest Gmina Raciechowice – mówił Davit Oniashvili, burmistrz Gminy Gori.

Pierwszym, namacalnym efektem współpracy, która rozpoczęła się oficjalnie w październiku ubiegłego roku (podpisanie listu intencyjnego w Ateni, Gmina Gori), będzie realizacja projektu pt. „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)”. Projekt współfinansowany jest (w kwocie 467 604 zł) ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oprócz lidera, którym jest Gmina Raciechowice, weźmie w nim udział Powiat Gołdapski oraz Gmina Gori.

Zadanie ma prowadzić do poprawy jakości usług społecznych kierowanych do mieszkańców Gminy Gori poprzez realizację cyklu inicjatyw konsultacyjnych, edukacyjnych, praktyk dla pracowników usług społecznych, remont budynku przeznaczonego na ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. To ostatnie działanie polegać będzie na dostosowaniu nieużywanej dziś siedziby dawnej Rady Wsi Tniskhidi do potrzeb ośrodka. W tym celu należy m.in. wykonać izolację fundamentów, wymienić pokrycie dachowe, ocieplić budynek, zamontować windę dla osób niepełnosprawnych, wymienić stolarkę okienno-drzwiową, przeprowadzić remont sześciu pomieszczeń o powierzchni 180 m2. Przedsięwzięcie obejmuje także zakup sprzętu: stołów rehabilitacyjnych, kabin UGUL z osprzętem, rowerów, bieżni stacjonarnych, stepperów, rotorów, mat, piłek rehabilitacyjnych, wałków, taśm, hantli, klinów itp., sprzętu audio oraz odpowiedniego pokrycia posadzek. Dzięki wykonanym pracom aż sześćdziesięcioro dzieci i młodzieży będzie mogło w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania korzystać z fachowej pomocy specjalistów.

Pracownicy pomocy społecznej z Gminy Gori, w ramach projektu, odbędą dwutygodniowe praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach i jego filii w Komornikach, a także w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. W każdej wizycie weźmie udział po 6 osób (3 w Raciechowicach, 3 w Gołdapi) oraz tłumacze. Osoby te zostaną objęte także wsparciem na miejscu – do Gori udadzą się pracownicy społeczni z Gminy Raciechowice i Powiatu Gołdapskiego – będą doradzać, wspierać, podpowiadać metody rozwiązywania problemów. Służyć będzie temu także platforma cyfrowa GEOPOL. Strona będzie służyć prezentacji polskich praktyk, wzorów dokumentów, udzielaniu odpowiedzi na pytania pracowników usług społecznych z Gruzji, postępów z realizacji projektu.

Pieniądze są ważne, bo bez nich nie ma inwestycji, ale równie ważne są bezpośrednie kontakty, wzajemne zrozumienie, wsparcie, czerpanie z posiadanej wiedzy, doświadczeń. Ten projekt to gwarantuje – przygotujemy ośrodek, wyposażymy go, a jego przyszłemu personelowi postaramy się dostarczyć sprawdzone w Polsce metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym najstarszymi mieszkańcami – podkreślał Marek Gabzdyl, wójt Gminy Raciechowice.

Podczas sesji zaprezentował się Zespół regionalny Raciechowice oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu. Gruzińskim akcentem uroczystości był występ zespołu Machiabela, prezentującego tradycyjne pieśni i tańce oraz muzykę cerkiewną.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast