Raciechowice – Niwiska

Raciechowice – Niwiska
Współpraca ciekawych wsi

Gmina Raciechowice poszerzyła grupę partnerów o Gminę Niwiska (województwo podkarpackie). Sformalizowana podczas uroczystej sesji Rady Gminy (4 maja br.) współpraca pozwoli nie tylko na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także wspólne ubieganie się o środki unijne.

Pierwsze kontakty Raciechowic i Niwisk rozpoczęły się podczas tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, inspirowanej francuskimi najpiękniejszymi wsiami. Najciekawsze wsie będą markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wiosek – ze względu na walory dziedzictwa materialnego, autentyczności wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. W grupie tej jest zarówno Gmina Raciechowice, jak i Gmina Niwiska. – Do Sieci zgłosiliśmy Raciechowice. Mam nadzieję, że fakt ten wpłynie na ożywienie wsi, uwypuklenie jej dziedzictwa, a tym samym rozwój turystyki w samych Raciechowicach i całej gminie – komentuje wójt Marek Gabzdyl.
Podpisana na początku maja umowa o współpracy partnerskiej z Gminą Niwiska ma na celu wielopłaszczyznowy rozwój społeczno-kulturalny obu gmin. – Liczymy na współpracę w zakresie oświaty, w tym wzajemne wizyty dzieci i młodzieży, kontakty i współpracę instytucji kultury i środowisk artystycznych, sportowców, osób i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki, ochronę środowiska – wylicza wójt Gabzdyl. Równie ważna jest możliwość wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne, w tym fundusze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.
O wadze współpracy z Ukrainą mówił obecny podczas sesji Jerzy Miller, honorowy obywatel Gminy Raciechowice i doradca Banku Światowego na Ukrainie: – Same pieniądze nie gwarantują sukcesu. Sukces przynosi drugi człowiek, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagajmy tym, którzy chcą zmienić swoją rzeczywistość, którzy mają ambicje, chcą rozwijać gospodarkę. Na Ukrainie chodzi o zmianę mentalności mieszkańców, którzy żyli pod wpływem innego kraju o dwa pokolenia dłużej niż my, więc proces zmiany podejścia do życia będzie tam trwał dłużej.

Gmina Niwiska położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie kolbuszowskim. Zajmuje obszar 9505 ha. W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Niwiska, Hucina, Przyłęk, Kosowy, Siedlanka, Trześń, Zapole, Hucisko i Leszcze. Gmina wchodzi w skład Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar gminy to w 46% lasy, zajmują one 4361 ha.
Teren gminy Niwiska z uwagi na znaczny stopień zalesienia, niskie zaludnienie, brak przemysłu i niewielkie zanieczyszczenie środowiska, należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych turystyczne obszarów północnej części województwa podkarpackiego. Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyczne oraz trzy szlaki pielgrzymkowe.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Administratorem wszelkich danych osobowych zawartych w plikach cookies na tej stronie jest Urząd Gminy w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277. Polityka prywatności | Zgadzam się
Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast