Raciechowice – Niwiska

Raciechowice – Niwiska
Współpraca ciekawych wsi

Gmina Raciechowice poszerzyła grupę partnerów o Gminę Niwiska (województwo podkarpackie). Sformalizowana podczas uroczystej sesji Rady Gminy (4 maja br.) współpraca pozwoli nie tylko na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także wspólne ubieganie się o środki unijne.

Pierwsze kontakty Raciechowic i Niwisk rozpoczęły się podczas tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, inspirowanej francuskimi najpiękniejszymi wsiami. Najciekawsze wsie będą markowym produktem turystycznym i sposobem na zachowanie najcenniejszych wiosek – ze względu na walory dziedzictwa materialnego, autentyczności wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. W grupie tej jest zarówno Gmina Raciechowice, jak i Gmina Niwiska. – Do Sieci zgłosiliśmy Raciechowice. Mam nadzieję, że fakt ten wpłynie na ożywienie wsi, uwypuklenie jej dziedzictwa, a tym samym rozwój turystyki w samych Raciechowicach i całej gminie – komentuje wójt Marek Gabzdyl.
Podpisana na początku maja umowa o współpracy partnerskiej z Gminą Niwiska ma na celu wielopłaszczyznowy rozwój społeczno-kulturalny obu gmin. – Liczymy na współpracę w zakresie oświaty, w tym wzajemne wizyty dzieci i młodzieży, kontakty i współpracę instytucji kultury i środowisk artystycznych, sportowców, osób i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki, ochronę środowiska – wylicza wójt Gabzdyl. Równie ważna jest możliwość wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne, w tym fundusze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.
O wadze współpracy z Ukrainą mówił obecny podczas sesji Jerzy Miller, honorowy obywatel Gminy Raciechowice i doradca Banku Światowego na Ukrainie: – Same pieniądze nie gwarantują sukcesu. Sukces przynosi drugi człowiek, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagajmy tym, którzy chcą zmienić swoją rzeczywistość, którzy mają ambicje, chcą rozwijać gospodarkę. Na Ukrainie chodzi o zmianę mentalności mieszkańców, którzy żyli pod wpływem innego kraju o dwa pokolenia dłużej niż my, więc proces zmiany podejścia do życia będzie tam trwał dłużej.

Gmina Niwiska położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie kolbuszowskim. Zajmuje obszar 9505 ha. W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Niwiska, Hucina, Przyłęk, Kosowy, Siedlanka, Trześń, Zapole, Hucisko i Leszcze. Gmina wchodzi w skład Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar gminy to w 46% lasy, zajmują one 4361 ha.
Teren gminy Niwiska z uwagi na znaczny stopień zalesienia, niskie zaludnienie, brak przemysłu i niewielkie zanieczyszczenie środowiska, należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych turystyczne obszarów północnej części województwa podkarpackiego. Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyczne oraz trzy szlaki pielgrzymkowe.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast