Komunikat ARiMR – wnioski o przyznanie płatności na 2017 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informuje,

że w dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku

będzie można złożyć Wniosek o przyznanie płatności na 2017 rok

w godzinach 7.30 – 18.00

Natomiast  w dniach od 4 do 15 maja (w dni robocze) w godzinach 6.00-20.00

W sobotę 6 maja w godzinach 7.30 – 15.30

W sobotę 13 maja w godzinach 6.00 – 20.00

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Wnioski o przyznanie płatności złożone do ARiMR po dniu 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

Rozmiar tekstu
Wysoki kontrast